Ακυρώθηκε

Web development

78 freelancers are bidding on average $191 for this job

michale21

Hello, As you want to design and develop a blog with article based business and financial news. We will definitely design and develop a blog. We have already developed many blog sites. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$400 USD σε 12 μέρες
(454 Αξιολογήσεις)
8.8
monitrix

Hi, You need website from scratch or template. Can we discuss website function & requirement in detail. Which cms will use for website development. ThankS Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, HTML,CSS,W Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(406 Αξιολογήσεις)
8.6
ambalaonline1

Hello I understand that you are looking for a blog based [url removed, login to view] you please share some reference of how do you want the design of the [url removed, login to view] do you want the design of the blog. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(875 Αξιολογήσεις)
8.6
webhawks

We would like to create an elegant and attractive website with an innovative design including all standard features as per your requirement. hope you will satisfy with our neat and clean work.. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$400 USD σε 15 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.0
guru004

hi Good day I have gone though your project request and i can help you out with this project :) Relevant Skills and Experience Wordpress sites i created recently [url removed, login to view] [url removed, login to view] h Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(864 Αξιολογήσεις)
8.2
$155 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
7.1
Dezinestar

Hi, We can design a simple, professional and RESPONSIVE blog website for you with modern layout and design of pages. Please share details for your website Relevant Skills and Experience [url removed, login to view] http:// Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(435 Αξιολογήσεις)
7.6
seoaceindia

We are very confident getting you a clear solution website with high quality Design, Mobile Responsive site with guaranteed results and a site which is completely SEO ready. Relevant Skills and Experience Graphic Desi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
7.1
techwelfare

Hi Could you kindly reply us back so we could clarify some questions before we could start. Thanks & Regards Shubhashree Relevant Skills and Experience we are working for this industry for last 10 years, Please reply Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.2
argha0007

HIRE ME!!! Sir, My name is Argha and I am a Website design contractor located in India.I have over 10 years of experience in website design.I would love to have the opportunity with you about your posting. I hav Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
6.6
mninfotech2

Hello there are looking for a Blog website so i will make the same as you want and we have develop so many blog website and also provide you the Relevant Skills and Experience admin panel there you c Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.6
Walkingdreams

i have gone through your proposal and surely can do the best work on it. Inbox me for further discussion. visit my portfolio for details. thank you. Relevant Skills and Experience we are professional developers having Περισσότερα

$223 USD σε 7 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.0
caroldata

Hi, I have Been Reviewed Our Project and Full confident to develop Our desire website with all the mention functionality. Please review our website [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience My Expertise: PHP, HTML Περισσότερα

$244 USD σε 5 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.3
anujsakore

We have very good team for both development and SEO so we can design and develop SEO friendly website. Relevant Skills and Experience We are confident that we can design and develop a php, core, CMS, Framework/css/ht Περισσότερα

$315 USD σε 8 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.3
aksharkthakkar

hello,webcoin has team of experts and can make attractive website for you,so lets discuss about it in detail and then start the project Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Mile Περισσότερα

$155 USD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.3
techorigine

Hello Thanking you for posting the project. I am having more than 3 year in Designing and Development. Relevant Skills and Experience Please provide me all the details so i can through and start the work And exper Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.9
rajneeshsaini

Hello , In my career span of 7 year I am consistently designing eye catchy websites based on client business needs. When designing website from scratch I starts with homepage mockup. After design is approved it i Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.8
smilemittal181

Greetings, Many Thanks! For the opportunity to bid on your job. I have reviewed your job completely and understand your requirements. I have a 4+ working experience indigital and graphic artistry.I am profic Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.0
naimishmakawana

Hello Sir I am 4+ Years of experienced developer , would like to work on this website. Lets discuss more on this. Thanks Relevant Skills and Experience [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://s Περισσότερα

$155 USD σε 8 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
5.8
zenevatech

Hello! We specialize in full scale of web design & development, including PHP, code, Word Press, HTML & HTML5, PSD to HTML, Css, Graphic Design, Customization, SEO, E-commerce Website. Relevant Skills and Experience G Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
5.9