Ακυρώθηκε

Web development

I need a new website. I need you to design and build my blog. I need a professional blogger to help design a site with articles based on business and financial news

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: web development services, web development pdf, web development jobs, web development languages, web development company, web development tutorial, web development courses, web development tools, web development news, web development business partner, finding creative partner web development business, business partner web development, lists web development business opportunity providres, example business requirements document web development, articles php web development nepal

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #15682956

75 freelancers are bidding on average $193 for this job

michale21

Hello, As you want to design and develop a blog with article based business and financial news. We will definitely design and develop a blog. We have already developed many blog sites. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$400 USD σε 12 μέρες
(469 Αξιολογήσεις)
8.8
ambalaonline1

Hello I understand that you are looking for a blog based [login to view URL] you please share some reference of how do you want the design of the [login to view URL] do you want the design of the blog. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(924 Αξιολογήσεις)
8.7
monitrix

Hi, You need website from scratch or template. Can we discuss website function & requirement in detail. Which cms will use for website development. ThankS Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, HTML,CSS,W Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(452 Αξιολογήσεις)
8.8
webhawks

We would like to create an elegant and attractive website with an innovative design including all standard features as per your requirement. hope you will satisfy with our neat and clean work.. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$400 USD σε 15 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
8.1
guru004

hi Good day I have gone though your project request and i can help you out with this project :) Relevant Skills and Experience Wordpress sites i created recently [login to view URL] [login to view URL] h Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(894 Αξιολογήσεις)
8.2
Dezinestar

Hi, We can design a simple, professional and RESPONSIVE blog website for you with modern layout and design of pages. Please share details for your website Relevant Skills and Experience [login to view URL] http:// Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(472 Αξιολογήσεις)
7.7
$155 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.3
seoaceindia

We are very confident getting you a clear solution website with high quality Design, Mobile Responsive site with guaranteed results and a site which is completely SEO ready. Relevant Skills and Experience Graphic Desi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.1
techwelfare

Hi Could you kindly reply us back so we could clarify some questions before we could start. Thanks & Regards Shubhashree Relevant Skills and Experience we are working for this industry for last 10 years, Please reply Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.2
anujsakore

We have very good team for both development and SEO so we can design and develop SEO friendly website. Relevant Skills and Experience We are confident that we can design and develop a php, core, CMS, Framework/css/ht Περισσότερα

$315 USD σε 8 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.5
mninfotech2

Hello there are looking for a Blog website so i will make the same as you want and we have develop so many blog website and also provide you the Relevant Skills and Experience admin panel there you c Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.9
Walkingdreams

i have gone through your proposal and surely can do the best work on it. Inbox me for further discussion. visit my portfolio for details. thank you. Relevant Skills and Experience we are professional developers having Περισσότερα

$223 USD σε 7 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
7.1
aksharkthakkar

hello,webcoin has team of experts and can make attractive website for you,so lets discuss about it in detail and then start the project Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Mile Περισσότερα

$155 USD σε 2 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
naimishmakawana

Hello Sir I am 4+ Years of experienced developer , would like to work on this website. Lets discuss more on this. Thanks Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] http://s Περισσότερα

$155 USD σε 8 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
6.4
caroldata

Hi, I have Been Reviewed Our Project and Full confident to develop Our desire website with all the mention functionality. Please review our website [login to view URL] Relevant Skills and Experience My Expertise: PHP, HTML Περισσότερα

$244 USD σε 5 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.5
argha0007

HIRE ME!!! Sir, My name is Argha and I am a Website design contractor located in India.I have over 10 years of experience in website design.I would love to have the opportunity with you about your posting. I hav Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(333 Αξιολογήσεις)
6.8
rajneeshsaini

Hello , In my career span of 7 year I am consistently designing eye catchy websites based on client business needs. When designing website from scratch I starts with homepage mockup. After design is approved it i Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.3
smilemittal181

Greetings, Many Thanks! For the opportunity to bid on your job. I have reviewed your job completely and understand your requirements. I have a 4+ working experience indigital and graphic artistry.I am profic Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.2
deltatechnepal

Hello, A satisfied client is like a billion dollar smile to us!!! We have gone through the post and can help you for sure to complete the project successfully on time and with quality. Relevant Skills and Experience H Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.8
ieota

Hello, While browsing through your project I have understood that you are looking to build your blog [login to view URL] acquire every skill that is needed for your project. Relevant Skills and Experience Our Portfolio: >>http Περισσότερα

$148 USD σε 7 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.1