Ολοκληρωμένο

Web development -- 2

Ανατέθηκε στον:

arif65sl

Hi I would love to build your blog about life, marriage, family and faith. Relevant Skills and Experience Please check design from following url and let me know if you like any of the design: [login to view URL] Περισσότερα

$297 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

22 freelancers are bidding on average $480 for this job

$555 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fennel

HI Happy Greetings, Hope you are font od writing article on life, marriage, family and faith. Its good topic. I can help you with a nice and clean site. I have good exp. with this. I am ready to do. Relevant Skills an Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yogeshsharma89

Yes I can design and build a nice blog as per your requirements.  I have more than 7 years of experience in web designing and development using latest technologies. See our work portfolio at [login to view URL] Recent Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
w4web

I have gone through your job posting and I understood your requirements. Relevant Skills and Experience I have been developing websites since 2006. On freelancer.com I started my career in 2013. Since start, I have do Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mpalmerosorio

A proposal has not yet been provided

$722 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ecommercejui

Hi, I am highly interested to work on this project. Look at my profile please. Relevant Skills and Experience Here is the link OF MY RECENT WORK [login to view URL] wordpress , css, javascript. [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techexpert07

WE CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH CAN MAKE YOUR WEBSITE STAND OUT OF THE CROWD AND WIN PEOPLES HEART , WE ARE NEW FOR FREELANCER BUT WE HAVE 7 YRS EXPERIENCE OUTSIDE FREELANCER Relevant Skills an Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
A2Design

Hello, We are a team of 30 developers based in Russia. If you you need help with: - Website/web application/e-commerce development (any complexity) from scratch or using a premade solution - Front-end and back-en Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
krishnasoftweb

A proposal has not yet been provided

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Dofort

We are working professional having 5+ year experience in development. We provide best solution checkout our portfolio then decide Looking forward to discuss more with you!

$272 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mike199

Hi, I’m a Web Designer/Developer from the UK. My name is Mike. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are required to complete this project. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iamkumarchandan

I am a web developer with relevant 10 years of experience of developing any kind of website. Some of my work are: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muamerETS

I am Muamer, I'm talented web developer and web designer with over than 5 years of experience in different directions web designing and web programming. Relevant Skills and Experience My skills are: HTML5, CSS3, Webs Περισσότερα

$370 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
faizannwt

Hello, I have read through your project and I am incredibly interested in taking on your Website blog about life, marriage, faith and family project. kindly message me for further details. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EliteSolution8

Here you can go with Elite-LEVEL Freelancer, EliteSolution. Let's go together for your project. How are you today? I am a full stack developer who has good experience in mobile and web development I am her Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abdulghaffar11

Hi, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, PLEASE DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION. Thank You! Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Desig Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Minimuke

Hey there, I would love to be involved in your project, I can finish whole job in less than 14 days that's for sure. Relevant Skills and Experience I have all the attributes to fulfill your project kindly let us know Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0