Find Jobs
Hire Freelancers

Urgent Company PDF Design

₹1500-12500 INR

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

₹1500-12500 INR

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm in need of a talented designer to create a professional and corporate PDF for my company. I need this done as soon as possible. The contents of this PDF should include: - Company profile - Product information - Contact details The visual style should be clean, minimalist and professional. The design needs to be visually engaging and easy to read. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in graphic design software - Experience in corporate design - Ability to create engaging and professional layouts - A quick turnaround time If you are confident in your design skills and can deliver high quality work under a tight deadline, I look forward to seeing your proposal.
Ταυτότητα εργασίας: 38237049

Σχετικά με την εργασία

37 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 6 ώρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
37 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά ₹4.648 INR για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hey, You are looking for Urgent Company PDF Design " I know you have several tempting proposals here, but I guarantee you to be impressed by my work. I have various skills in design, Illustration, Photoshop, Graphic Design, Logo Design and Illustrator. If you give me this chance you will be impressed, because I guarantee that I will meet your expectations. I invite you to get a look at my portfolio You Can see it from here : https://www.freelancer.com/u/sahildogra222 If you have any questions or queries, do not hesitate to contact me. I hope to start working with you. With regards! SAHIL
₹7.000 INR σε 1 ημέρα
4,9 (650 αξιολογήσεις)
8,1
8,1
Avatar Χρήστη
Hi, Start the work now, I can deliver you professional Corporate style PDF design within 1 day, This is my portfolio link: http://www.amazefox.com. Thank you for valuable time and consideration. Thank you ,
₹7.955 INR σε 1 ημέρα
5,0 (115 αξιολογήσεις)
7,7
7,7
Avatar Χρήστη
✅✅✅✅✅ I am interested in your PDF Design project. ✔️ I'm sure i can complete it before the deadline. ✔️ I have 3+ years of experience in Graphics and Website Designing. ✔️ Thank u Sir/Madam.
₹3.000 INR σε 2 ημέρες
4,9 (52 αξιολογήσεις)
6,5
6,5
Avatar Χρήστη
hi i read your description and i am ready to work on your project for trust you can see my profile also you can check these links https://www.freelancer.com/u/digiraf07?review_context_id=2386268&review_type=contest&frm=digiraf07&sb=t
₹1.500 INR σε 1 ημέρα
4,5 (61 αξιολογήσεις)
6,3
6,3
Avatar Χρήστη
Hello, Looked across your details for Urgent Company PDF Design. You'll get into the draught pretty quickly. I am dedicated to producing work that resonates with target audiences and achieves desired objectives. Following link of my portfolio: https://www.freelancer.com/u/harvinder15291. Thanks and best wishes Harvinder Singh
₹3.520 INR σε 1 ημέρα
4,8 (113 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
Hey there, I'm Subhro, the creative founder of Karuzone. I'm an enthusiastic, passionate graphic designer with a professionalism encountering 11+ years in the design industry. It will be our great pleasure to work on your project. I have read your project, yes we can do it, because we already work on similar requirement in past. We have right skills to work on this assignment. Let's discuss bringing your vision to life successfully.(https://www.freelancer.in/u/KaruZone) Kindly review the attached portfolio showcasing my exemplary work. Please Open Private Chat Box to discuss further.
₹2.000 INR σε 1 ημέρα
4,8 (113 αξιολογήσεις)
5,5
5,5
Avatar Χρήστη
Hi! I can design a pdf for you as per your requirements. Accept this offer to get started. Thank you.
₹1.500 INR σε 1 ημέρα
5,0 (9 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
As an award-winning graphic designer, I have the expertise and skills to deliver the clean, minimalist, and engaging design you are seeking for your company's urgent PDF. My proficiency in graphic design software combined with my experience in corporate design allows me to create layouts that are both visually stunning and easy to comprehend. Notably, I have a reputation for meeting tight deadlines without sacrificing the quality of my work. This has earned me high ratings and recommendations, including being Top Rated by Preferred Freelancer. Particularly in line with your project requirements, my proficiency in Microsoft Office (especially PPT), Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop and Corel Draw will cater to all your layout needs without issue. Thanks
₹2.000 INR σε 1 ημέρα
4,9 (66 αξιολογήσεις)
4,9
4,9
Avatar Χρήστη
Hi there! ____" Company PDF Design "_____ I've been a graphic designer and marketer for years, and I've proven myself in meeting my clients' objectives and delivering outstanding results. Please have a look at my portfolio to determine the quality of my work and how well it meets client expectations: Here is my portfolio: https://www.freelancer.com/u/Desizn4You. My personalised method ensures clear communication, timely delivery, and client satisfaction.  I'll be able to surpass your expectations in terms of design quality. If you would want a more detailed discussion about your project or if you have any questions, don't hesitate to message me. I'm grateful that you gave my proposal some thought, and I'm excited to collaborate. Respectfully, [Ravinder Singh]
₹2.000 INR σε 1 ημέρα
4,9 (27 αξιολογήσεις)
4,3
4,3
Avatar Χρήστη
With over a decade in the trenches of graphic design, I'm confident that I'm the one you need for your immediate PDF project. I've honed my skills not only in using graphic design software like Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, but also within the realm of corporate design. In our current digital age, information needs to be attention-grabbing and easy on the eyes and that's exactly what my minimal, clean and professional design encapsulates.
₹10.000 INR σε 7 ημέρες
4,9 (9 αξιολογήσεις)
4,0
4,0
Avatar Χρήστη
Hi there, Greetings!!!!!! Looking for Graphic Designer Expert ?? I will make professional and nice Company PDF Design. I have 3+ years of Experience in Graphic Design, Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Coral draw, HTML and CSS, and UI & UX designs. I provide Banner, landing page design, Brochure, 3D AutoCAD Design, Social Media Images, and Logo design apart from designing server transfer, website maintenance, PSD to HTML, and WordPress customization. I will give work on time without compromising on quality. Looking forward to your Positive response. Regards Bharti Verma
₹4.000 INR σε 1 ημέρα
4,7 (37 αξιολογήσεις)
4,0
4,0
Avatar Χρήστη
Hello, We are designing company working since 2017 in graphic designing & content writing industry. We are a team of professionals with high quality expertise in designing corporate profiles, brochures, presentations, vector illustrations, catalogue designs, pitch deck presentations, corporate & brand identities etc. While keeping company's brand philosophy in mind, we create high quality corporate profiles with required content & pictorial presentation. We have served hundred plus clients in designing & content and will be happy to assist in your required job. Kindly contact and share your requirements in detail.
₹6.000 INR σε 3 ημέρες
5,0 (13 αξιολογήσεις)
4,0
4,0
Avatar Χρήστη
Good day..!! 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ I'm excited about your PDF Design Project. ✔️ With 3 years of experience in graphics designing, I'm sure I can bring your idea to life on time. ✔️ Let's collaborate and create something amazing! Thank you! Best regards, Tuba A.
₹2.000 INR σε 1 ημέρα
4,9 (2 αξιολογήσεις)
3,2
3,2
Avatar Χρήστη
Hi, I'm excited to get started on your ★Urgent Company PDF Design★ project. I am confident that I can deliver 1st draft within 24 hours or less, as per your request. I have 12 years’ experience in this same kind of project. I guarantee unique concepts, multiple rounds of revision, and 100% satisfaction. Rest assured, I’d provide all sources and unprocessed files such as. JPG, PNG, AI, PDF, and .eps. Please check out my Freelancer portfolio at: https://www.freelancer.com/u/manishgrwl Let’s discuss your project in more detail. Thank you! Manish A.
₹2.000 INR σε 7 ημέρες
4,4 (11 αξιολογήσεις)
3,2
3,2
Avatar Χρήστη
Hey , Iam apharmacist ,ican type edit ,proofread just contact me to let my expert meet your needs, am pleased to contact
₹7.000 INR σε 7 ημέρες
4,6 (5 αξιολογήσεις)
3,1
3,1
Avatar Χρήστη
Hello, We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way.
₹1.500 INR σε 1 ημέρα
5,0 (3 αξιολογήσεις)
2,2
2,2
Avatar Χρήστη
With my vast experience in web design, I am confident in my ability to create an exceptional PDF for your company. I understand the crucial importance of a clean, minimalist, and professional design that can still engage with the readers. Throughout my 8 years in this industry, I have honed my skills in using graphic design software like Illustrator and Photoshop to produce stunning visuals. Moreover, I specialize in corporate design which is exactly what you need for your company's profile, product information, and contact details. Allow me to bring out the best of your company through a well-structured and easy-to-read PDF. Lastly, with deadlines being of paramount significance, I am proud to say that I have always delivered outstanding results on time without compromising quality. I assure you a swift turnaround while maintaining high-quality work for your project. Give me the oppurtunity to bring your vision to life and produce a digital masterpiece that surpasses expectations. Let's collaborate!
₹3.510 INR σε 3 ημέρες
5,0 (4 αξιολογήσεις)
1,8
1,8
Avatar Χρήστη
Hi, I am interested in your project, and I have a few questions about it. Would you be available for a quick chat to discuss this further? I can provide you with a draft and will work on unlimited revisions until you are completely satisfied with the final product. I would also like to share my portfolio with you: https://www.freelancer.com/u/srijoniadvertisi ✅ I am sure that I can do the project very well. ✅ You will get 100% satisfaction from work. ✅ You will get work completed within your time limits. ✅ There is no budget issue, within your budget I can do this project. Looking forward to hearing from you soon. Best regards, Kalyan Das
₹1.500 INR σε 1 ημέρα
5,0 (5 αξιολογήσεις)
1,8
1,8
Avatar Χρήστη
With over X years of experience in the graphic design industry, I, Muhammad Yameen, have honed my skills to meet your unique project needs. As per your requirement for a clean and professional PDF design, I have a deep understanding of corporate design principles and can create layouts that are both visually engaging and easy to read. My proficiency in software such as Photoshop, alongside my knack for crafting minimalist designs tailored to specific purposes, make me an ideal candidate for your project. My commitment to meeting deadlines is another strength that would definitely come in handy as you seek a quick turnaround. Not only do I bring these relevant skills to the table, but a touch of uniqueness and creativity as well. I am deeply interested in creating designs that are not just visually pleasing but also effectively communicate your company's essence. So if you're looking to transform your company profile, product information and contact details into a striking, brand-reinforcing document, let's connect! With my dedication to providing high-quality work that speaks volumes about your brand and my ability to meet tight deadlines without compromising quality.
₹1.500 INR σε 1 ημέρα
5,0 (7 αξιολογήσεις)
1,5
1,5
Avatar Χρήστη
Dear sir, I've seen your suggestions and I know what you want, so I'm confident I can do it. ✅ I guarantee the best product quality and ensure my skill. ✅I won’t say any more. You will be able to feel my ability directly. I am very obliged if you reply me and discuss the projects you have so I can start it very soon. In any case, please choose me and I will implement your plan in the fastest and most perfect way. ❤️Thank you❤️
₹5.000 INR σε 4 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της INDIA
Bengaluru, India
0,0
0
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Ιουλ 14, 2021

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.