Ολοκληρωμένο

Typing Design Presentation Copy PDF to Word Document 44 Pages

Convert a PDF to a Word Document 44 Pages

Remove Company Name and Replace with new company name

3 Days to Complete from award

Convert all US measurements to Metric European system measurement

Ικανότητες: Adobe InDesign, PDF, Photoshop, Typing, Word

Περισσότερα: edit resume pdf online, problems converting pdf to word, convert pdf to word spacing problem, word not converting to pdf correctly, word to pdf formatting issues, free pdf rewriter, converting word to pdf without losing formatting, why does my word document look different in pdf, convert pdf word document manually, copy text pdf word document, manually convert pdf word document, typing pdf word document, convert pdf word document, copy pdf word doc, copy page word document, copy data word document excel spreadsheet, javascript copy html word document, convert pdf word document project, copy paste pdf word document, word document convert excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) Danbury, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15539121

Ανατέθηκε στον:

mido2794

hello sir, i'm engineer and have written several project on word before and can work on your project and do it very well with the format that you want. hope you hire me. Thank you Relevant Skills and Experience Adobe Περισσότερα

$17 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
0.0

59 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $36 για αυτή τη δουλειά

benni25

Hello Sir/Mam Relevant Skills and Experience: We are the No1 leading company in those field and you can query our profile to read our reviews and over millions voice over artist in worldwide languages.... Proposed Mile Περισσότερα

$25 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
0.0
TheVisionColor

Hi, I can convert your pdf document into MS word all text will be editable as per your demand. Relevant Skills and Experience Give me the chance this is simple project for me.I'll wait for your positive response. Th Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(113 Αξιολογήσεις)
0.0
aarthi0726

I have a typing speed of 70 WPM and can start right away. My work is fast and accurate. Relevant Skills and Experience I have a typing speed of 70 WPM and can start right away. My work is fast and accurate. Proposed Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sashakilclipping

Hello sir, I read your project details and understand what you want. please select my bid, I will change your company name in shortest time. I am waiting your positive reply. Thanks Shakil Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
articreations

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks Arti Relevant Skills and Experience My Goal is to producing a High Quality Wor Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
0.0
tehman

Hi. I have typing experience. I can do this job very smoothly and perfectly with 99.9% accuracy.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DesignScheme

Hello, Yes I can convert your PDF Into word documents with 44 pages i done for you. Relevant Skills and Experience and also I done with in your time period. Proposed Milestones $50 USD - PDF into word documents

$50 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
0.0
neycha

Hello, I am expert for editing with adobe, i can give you more exciting word document thank you Relevant Skills and Experience Expert for adobe creator, adobe PDF, words, editing Proposed Milestones $35 USD - thi Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
oasisdezine

OasisDezine is a full time professional, multi-disciplinary, high quality art provider where we take care of our client’s requirement and strictly follow their instructions. Relevant Skills and Experience Our goal is Περισσότερα

$120 USD σε 2 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
0.0
adiss25

Hi, i have review your project and the attached pdf, i can start on your work and deliver it 8 hours. message to discuss further on the project. Relevant Skills and Experience Adobe In Design, Graphic Design, PDF, Pho Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
tomato2

Able to deliver promptly, under 24 hours Relevant Skills and Experience Proficient in Microsoft Office Proposed Milestones $17 USD - Able to deliver under 24 hours

$17 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
letusdas

"Dear Employer We will give you the best result by using my Past experience and excellent academic skills on your project. You can chat with me and let's get started. Thanks" Relevant Skills and Experience I have 3 y Περισσότερα

$13 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
toumbous

Hey! I am interested in your project Relevant Skills and Experience pdf edit Proposed Milestones $10 USD - edit document

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Umermasood680

Hi Sir/Madam ! I read your project discription and i will complete your task Relevant Skills and Experience 2 years Proposed Milestones $10 USD - end Additional Services Offered $1 USD - end lets chat

$10 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
designerabir

Convert a PDF to a Word Document Relevant Skills and Experience Hello sir, I am a Graphic Designer and have enough experience to complete what you wanted. I am a newcomer here but have more than 3 years experience in Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhibhosle

It's Pretty nice to work Relevant Skills and Experience I was Data typist in cyber cafe Proposed Milestones $25 USD - I don't About This

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maliamaza

I can do this job and complete it in 3 days as you wish Relevant Skills and Experience Word,Excel Proposed Milestones $35 USD - Payment after job done

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
hossainkhairulbd

Hello, I have read your job project description. I can do it. I am expert in word, typing, PDF conversion, excel etc. Relevant Skills and Experience PDF Conversion, Word, Typing, Design etc. Proposed Milestones Περισσότερα

$10 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0