Κλειστό

SSL to cpanel

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $32 για αυτή τη δουλειά

tarekahmed

On time and On budget I can do all what you want I did 311 projects with a rate of 5/5 .... please check https://www.freelancer.com/u/tarekahmed.html

$25 USD σε 1 μέρα
(152 Αξιολογήσεις)
7.7
KennySVG

Hi. I can install your SSL certificate for you now through your cPanel as required. I have a total of 12+ years in the IT Industry including two Microsoft Professional Certificates and have been working with web sit Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(321 Αξιολογήσεις)
7.1
Rahulkeshwani19

SALUTATIONS How are you? I hope you are doing well and this season is going great for you and your business as well. I've carefully gone through the requirements of your project. All the requirements mentioned b Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
7.0
yashaswini510

this is a very straight forward process and can be done easily.. i can complete within few hours.. please message me back to get started...

$25 USD σε 1 μέρα
(228 Αξιολογήσεις)
6.4
amiteshojha

Hi Sir, Hope you are doing well, I am Working with 3 tier Data Center Organization as a Linux Expert, I have more than 8 years experience in, Linux Servers Setup, Configuration, Security, Web hosting, Database, Mail Se Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
6.2
Chitanok

I am ready to start your project from now. will work till it completed I am expert in Laravel framework, php, wordpress, ajax, javascript, bootstrap css and html5. I also have expertise on Responsive design. I am con Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.8
ieota

We at IEOTA TECHNOLOGIES have lot of exposure and experience in development for past 4 years served for several clients across the globe. We have fabulous developers who have extreme knowledge in coding and vast experi Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.8
codetrance

Do you have root access to your server?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.8
dkokmadis

Καλησπέρα σας, Έχετε πρόσβαση στο cpanel?

$20 USD σε 1 μέρα
(174 Αξιολογήσεις)
6.1
tanujchugh

Hi, I will install ssl on your server so that site can run with secure url https. I am having 7 years of experience installing ssl on linux and windows based servers including nginx , apache with all control pan Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
5.8
brianconey

Hello! I have many interest in your job posting. According to your job description, I have come to know that you are looking for an expert one. I have rich experience with web design and develop. If you select me Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
diama64

Hello there , my name is Diamantis Fersizidis im a web designer from greece. I have 3 years experience in web design and development and I am looking forward to work with you on this project. You can check s Περισσότερα

$27 USD σε 1 μέρα
(146 Αξιολογήσεις)
5.7
stoyanovalexandr

Hello, I am a skilled unix and network engineer with 5 years of experience in unix based systems, virtualization like proxmox,esxi,xen,virsh, iptv,zimbra etc. I like to automate system working with additional shell scr Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
5.7
matiasreynolds

hello! in most cases, the ssl certificate only works under [login to view URL] and [login to view URL] [login to view URL] maybe not works I can make a redirect so, when users put [login to view URL] will be redirec Περισσότερα

$25 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.2
ybisoftechg

Hi, I will install SSL cert in your your domain from cpanel and make your website secured HTTPS. I am expert server admin have 6 year experience in server securities. Please revert me..

$22 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.1
degee147

Hi, I'm Ken Waribo. Let me introduce me as a hard working and passionate Developer who loves to achieve beautiful looking end product of targets set forth. I would appreciate the opportunity to work with you on this. Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
digitalideas61

Hi there, I can instantly integrate SSL to your Cpanel to make your site safe, I am a professional web developer and having vast experience in developing SSL proof website. Please visit my portfolio: Web development Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.9
vipinharidas

Hi, I can help you in this project. Please find my previous project reviews in the following freelancer profile link: https://www.freelancer.com/u/vipinharidas.html . Will complete the project quickly and perfectly. R Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
4.8
farhan1991

Hello Sir. I have 5 years of experience in web development. This is a very easy task I am interested to work for you on this project. Just message me so that we can start waiting for your positive response :)

$25 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.5
RoshanDixit

We Have Done your work with 100% quality. Pay After Satisfaction. I have comfortable to done your work with 100% accuracy. i have 10 year experience on web development. i am new on freelance platform. believe in long r Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.2