Κλειστό

spezial force

34 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $19 για αυτή τη δουλειά

divyadhakecha1

I am experienced and passionate for graphic designing. I specialize in all kind of graphic design such as branding, graphic design, web design, media design and marketing strategy etc. I can provide you with brilli Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(883 Αξιολογήσεις)
7.6
ChetnaArts

Hi there! Glad to have your attention even just for a short while. I've read all the project info " spezial force" I'm a creative, passionate and versatile graphic designer and illustrator with over 7 years of expe Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(830 Αξιολογήσεις)
7.7
giritech

Hello, I have read though your job description and understand that you really need a vector GRAPHIC quality design . I can come up with the design that soothe your preference in no time. I am expert in wh Περισσότερα

$23 USD σε 1 μέρα
(653 Αξιολογήσεις)
7.5
AttrayantDesign

Hello, Thanks for the job posting!! Please find my portfolio underneath for your reference: https://www.freelancer.com/u/AttrayantDesign.html Thank you for considering my proposal for your Illustrat Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(176 Αξιολογήσεις)
6.8
SaturnCube

i just checked attached image , you want me to create exact same design in Vector right? i am professional & experienced graphic designer so can do your task very well. i would like to show you my previous work d Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(160 Αξιολογήσεις)
6.1
mvraju2017

I understand that you require a designer to convert image to vector I am interested in working on this project with you. Please feel free to contact me thru chat for further clarifications / discussions. I can do Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(266 Αξιολογήσεις)
6.1
InnovativeArt10

Hi, I read through Your "spezial force" job details carefully and I am absolutely sure that I can do the project well. I am a passionate designer with over 5 years of experience in Graphic designing field. As a Περισσότερα

$18 USD σε 1 μέρα
(195 Αξιολογήσεις)
6.1
KayaCreation

Hi - Greetings of the day! I would like to take complete responsibility to DESIGN SUPER-AWESOME BUSINESS LOGO for you., which will give a unique identity and characteristics to your business. Our specialty spread acros Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(307 Αξιολογήσεις)
6.1
AngelDezines

Hello, Hope you doing well. I AM Creative & Experienced logo/graphic designer . I AM ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 4 unique concepts with in one business day. please go Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(152 Αξιολογήσεις)
5.8
graphicmonster

Hello, I read your requirement of Vector graphic design. To review my previous work you can check My Portfolio here:- https://www.freelancer.com/u/graphicmonster I'm glad I can help you in your design wor Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.0
GraphicLand12

Hello (EXPERT IN GRAPHIC DESIGN) I have read Your project description regarding graphic design vector . Design # Work On Time # Within Budget # Attention to customer requirement . I have great hand on all kind of Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
6.0
graphichub2017

Hello Sir, I am an expert graphic designer, having 7 years of experience with Adobe Illustrator. I have seen your attached file and very confident that I can do this task very creatively. Please contact me so, we can Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
5.9
Desi9Force

Hi, Thanks for reviewing proposal. We are a team of 10 talents specializing in logo, graphic design and print. How we operate: Project brief is shared with In-house design team of 6 creative designers, who brains Περισσότερα

$18 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.5
WorldArt66

Hello Dear Just capture your requirement for Graphic designer I hopefully want to tell you that i am here a creative graphic designer from last one year I have completed extensive and creative designers related t Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(137 Αξιολογήσεις)
5.8
Udaykp

Good Afternoon. The Spezial force logo can be recreated in vector file format along with high resolution png, pdf and handed over. Please let me know whether i can start work on it. Thank you very much.

$10 USD σε 0 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
5.0
balgraphic

hi, my name is Bal, will be a pleasure for me to work on your project. Experienced Graphic Designer. https://www.freelancer.com/u/balgraphic?w=f Why Select Me : * 6/7 Availability * Unlimited Edits * Quic Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.9
djamolidin

I am very interested in your project as an artist my work can be viewed in my portfolio I will be glad to cooperation

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.8
DevilDezine

Hi, ****UNLIMITED SAMPLES AND UNLIMITED REVISIONS***** Thank you for this wonderful opportunity. I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I can d Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
4.9
divyarani25

Hope you are doing well!!! I can fulfill your project requirement in short time with quality and budget. I have gone through your project requirement to Graphic design's which match my expertise. I am proficient in Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
3.8
Nandhini1999

I would love to work on your IMAGE DRAWING/TRACING/VECTORIZING project. I have read through the job details carefully and I am absolutely sure that I can take up and complete your project. I can do IMAGE DRAWING/TRAC Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
3.8