Κλειστό

Software/WebApp Development

Project: Ticketmaster Dropchecker

Company: Minuteman Tickets

Point of Contact: Josh Rackow

Project Description:

My name is Josh Rackow and I work for a ticket brokerage in Columbus, Ohio. We buy and sell tickets for concerts, sporting events, theater, and the like through various means. One of our avenues of acquiring tickets worth reselling are pieces of software we call dropcheckers. In the ticketing industry shows never release all their tickets at the same time. Even shows that are “sold out” often have tickets held back that will be released unannounced. We have some web-based apps that we use for sites like [login to view URL] and would like to investigate having one built specifically for Ticketmaster.com.

Basically how a dropchecker works is that we take events that we know are sold out and add them to the software that will then track that event on the website that is hosting it. What I mean by tracking is that the websites inventory will refresh and reload without warning and tickets that weren’t available 5 seconds ago can suddenly become available for purchase to the first person that notices they are there. We need a program that we can add events to track ( each site is different some use event tags within the URL, others need the entire URL, I’m not sure how Ticketmaster would classify their events) that the program could then repeatedly check at predetermined intervals, of say every 30 seconds, to see if new tickets have been released for that event. Then if there have been new tickets released we would need it to send us an email and/or SMS notification.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: technology stack examples, web application development framework, software development software, web application development tools, web application development tools open source, web application development tutorial, web application development platforms, web application development technologies

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Westerville, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17884585

72 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4377 για αυτή τη δουλειά

kchg

Hi there. I am full-stack web developer who have a lot of experience . As experience developer, I can provide good result to you . When you are free, Please get in touch . I want to discuss about the project in mor Περισσότερα

$4705 USD σε 30 μέρες
(481 Αξιολογήσεις)
9.6
codeguru786

Hi Josh, I've read the project description and very confidence to develop the web & mobile app. I'll provide you the highly-skilled & dedicated IOS, Android, PHP, front & back-end app & web developers and complete the Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(727 Αξιολογήσεις)
9.4
meet2amitvw

Hello i am having relevant skills and experience as you requested on your project description specifically for web app development ...i can share some demo as well in further chat. Let's discuss more about project to f Περισσότερα

$3765 USD σε 30 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
9.3
leadconcept

Hi there, I have read everything carefully and a per my understanding, Web Application is required for the ticket brokerage company for the different sold out events. The data for tickets for those events will be fe Περισσότερα

$4705 USD σε 30 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
9.1
Webwingtechology

. **Ticket Booking Website..!! Great Opportunity..!! Hello Josh, Greeting From Webwing Technologies..!! - As you mentioned you want to build website for sale a ticket. "We can deliver this as a quality pro Περισσότερα

$3500 USD σε 45 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
9.0
monitrix

Hi, Carefully checked the job posting and as per my understanding you need website which add events to track , repeatedly check at predetermined intervals, of say every 30 seconds, to see if new tickets have been r Περισσότερα

$3176 USD σε 30 μέρες
(520 Αξιολογήσεις)
8.9
gkws

Dear Josh Rackow, Greetings from Risensys!! A leading Web & Mobile Development Company. I have entirely understood your requirements about this project and so felt the desire to develop it for you. We will fulfil Περισσότερα

$4235 USD σε 30 μέρες
(383 Αξιολογήσεις)
8.2
xtreemsolution

" Looking forward to your valuable feedback" Hi Josh Rackow, Warm Greetings! I have understood your urge to hire a web professional who can help you in building a similar website as you give the reference site Περισσότερα

$4000 USD σε 45 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
8.6
ukroficer

Hello Josh, My name is Roman. I run the Webcapitan team. We can make a wonderful platform for you. let's talk about your project in chat.

$5058 USD σε 30 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
8.2
EliteSolution8

Hello, Josh I've read your description and can know that you'd like to build a website/app that will help your ticket brokerage business. As a senior developer who has good experience in web app development, I'd li Περισσότερα

$5000 USD σε 60 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
8.4
r4rony

Hello Josh, SIMILAR WORK DONE: • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] NOTE: Please check above links before making decision !! I have checked your requirem Περισσότερα

$3200 USD σε 40 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
8.5
tojisb059

hi, how are you doing? I am an experienced and skilled website developer working for more than 7 years as a professional and I have already developed some kind of ticketing systems too. let's have a meeting session t Περισσότερα

$8235 USD σε 30 μέρες
(482 Αξιολογήσεις)
8.2
webqueue

Hi, I have read the description. But I have lot of confusion upon how the system should work. So I need to discuss with you regarding the complete work flow. OUR RECENTLY DEVELOPED SITE LINKS: http://the Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(461 Αξιολογήσεις)
8.6
mingah429

Software/WebApp Development Hello, I read your description and got what to do. I am looking forward to discussing more for your project. I am ready now, please message me to start your project. I have 7+ year Περισσότερα

$4705 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.6
UnitedWebSpace

How are you? My name is Bryan. I have 8+ years experience. If you would like to get high quality product with best service, hire me. Looking forward to discuss about your project. Thank you.

$5000 USD σε 30 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.6
digitalaptech

Hi Josh, If I am not mistaken ,are you looking for a system which can be developed using ticketmaster provides partner api: [login to view URL] to refresh tickets inventory on every 30 seconds interval Περισσότερα

$4000 USD σε 60 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.7
toseef3

Dear sir, I have read the job requirements very care fully and would like to share that we have 5+ years of experience in Enterprise, web and smartphone app development. We have completed dozens of websites for our Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.9
Honestdeveloper1

Software/WebApp Development Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I already Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.8
eclipsetechno

Hi, We are 100% confident that we could do this. Only there are few details which we will be needing while discussion to confirm the scope and ensure that our understanding is correct. We will then come up with the es Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.8
jinzhenzhu8691

My name is LiMing. I read your project description and understood your idea perfectly i can develop your project, "Software/WebApp Development " perfectly without any issues This is my freelancer.com profile a Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
7.2