Κλειστό

T-Shirt Designer

Designing T-Shirts, Art, Pop Culture Designs, Logo Designs, Cartoon, Text. Design all sorts of T-Shirts

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, T-Shirt, Photoshop, Σχεδιασμός Photoshop, Σχεδιασμός Λογοτύπου

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) Greenfield Park, Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #32649860

42 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $15/ώρα για αυτή τη δουλειά

Irfankaredia

Hi Mate! I am Irfan, a creative designer having 10 years of experience in Graphic Design, Logo Design, Photoshop Design, Photoshop and T-Shirts. I read your requirements about your project T-Shirt Designer and I can Περισσότερα

$34 AUD / ώρα
(1072 Αξιολογήσεις)
8.7
(425 Αξιολογήσεις)
8.0
(546 Αξιολογήσεις)
8.1
GraphicArt13

Hey, I have read your requirements and really want to have more conversation on it as your demand a "T-Shirt Designer " by using sample designs. I am really interested in your job as it is one of my expertise. I've b Περισσότερα

$12 AUD / ώρα
(770 Αξιολογήσεις)
7.6
(162 Αξιολογήσεις)
7.1
CreativeDesign50

Hello, Thanks for Reviewing my Bid. I have understood your " T-Shirt Designer " by using sample designs. & I can fulfill your requirements. I have years of Graphic Design and Marketing experience and I am well awar Περισσότερα

$12 AUD / ώρα
(289 Αξιολογήσεις)
6.9
smilemittal181

Hello, "T-Shirt Designer" I am a sole Graphic t-shirt Designer with over 7+ years of experience and have already worked on similar projects as per clients requirements. I can create an attarctive t-shirts design. I wil Περισσότερα

$10 AUD / ώρα
(114 Αξιολογήσεις)
6.9
(165 Αξιολογήσεις)
6.3
graphicsexpert07

Hey there? I'm TOP RATED VERIFIED graphic designer Firstly, read your design requirements and feel a perfect fit for this task and I'm READY TO START your project RIGHT NOW! I am certified-Adobe Illustrator, Adobe Ph Περισσότερα

$12 AUD / ώρα
(150 Αξιολογήσεις)
6.2
(167 Αξιολογήσεις)
6.2
DorianLudewig

Hi , I am an illustrattor with more than 18 years of experience, I will like to help you on your project, check out my portfolio: https://www.freelancer.com/u/DorianLudewig

$12 AUD / ώρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
artqueen47

Hi, I want to start it now so please come to chat and start it soon Hope you will be doing well!! It's not a big for me to do ______T-SHIRT DESIGN ____________________________ I'm interesting your project very well I Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(200 Αξιολογήσεις)
5.8
AhsanStar

Hello Mate!Greetings, I am a professional graphic designer having experience in Photoshop Design, Logo Design, Photoshop, T-Shirts and Graphic Design. You can see my portfolio and please be sure, your logo will be m Περισσότερα

$69 AUD / ώρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.2
aftabahmad334

I want professional work and believe on quality of work and clients satisfaction that will be my in professional environment to provide best services to my clients. I am working as Web developer specially word press ex Περισσότερα

$12 AUD / ώρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.0
htmldevelope786

*NO UPFRONT PAYMENT || RELEASE FUNDS WHEN YOU ARE 100% SATISFIED* *Available online on CHAT 24x7 || 100% Job Satisfaction* When you work with me, you can be sure that you will get a GREAT QUALITY of Work you will lov Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
sharmeenmaknojia

Hi. After going through your project details about T-Shirt Designer and i have found that it's totally according to my interest and expertise i have done similar project in past and i am very much confident to reach y Περισσότερα

$13 AUD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
giackmessi

Hi, I'm an illustrator and I'm available to make t-shirts. Visit my profile to see my artworks I go back and wait for an answer. Best regards.

$12 AUD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
tariqul345

Hi, I am a highly creative designer. Pls see my behance portfolio, and then you can get an idea about my work. You can get unlimited revision. If your design qty is large then I will take very less amount for each T s Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.2
(0 Αξιολογήσεις)
0.0