Κλειστό

网页开发

16 freelancers are bidding on average ¥4333 for this job

spiretech

Hello, I have gone through the post and yes; I will help you for sure to design and develop a Website with clean design and clear responsiveness to all devices Relevant Skills and Experience [url removed, login to view], http://br Περισσότερα

¥5000 CNY σε 30 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.9
jinzhenzhu8691

Hello, sir I read your project description carefully and understood your project idea mainly I have developed app similar to your project idea. Please let's discuss your in detail Relevant Skills and Experience Graph Περισσότερα

¥5000 CNY σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.4
liangjongai

I am a full time developer and have high skills in website design & develop so I can complete this project. My price and time is negotiable. Let's discuss details via chat. I'll provide best service. Relevant Skills a Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.7
NIKE9

Hi, Nice to meet you. I am a professional developer with top skills. I have rich experience in website design and development. Relevant Skills and Experience I am confident in your project. I would like to discuss the Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.7
vigor87

你好 我是网页开发者, 我可以说,所以我们可以通过聊天来沟通一下这项目,到底多简单? 我是andrey,我在俄罗斯。 谢谢 Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Milestones ¥4444 CNY - finish 你在日本?

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
Europa17

Hi sir I have just read your project description carefully. I am suitable for this work and have enough power . I will provide the best product to you as you wanted. Relevant Skills and Experience Wordpress, Laravel, Περισσότερα

¥5555 CNY σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.4
¥4444 CNY σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
leemilun

你好, 我有丰富的网页开发经验, 我相信我一定完成你的项目。 我们会商量。普通话与英语都可以。 如果你想看的话,我会发我开发的网站URL。 Relevant Skills and Experience HTML, PHP, MySQL Proposed Milestones ¥4444 CNY - c

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
manjeet2017

Hi, I went through your requirement and feel comfortable to do this job. I have good experience in website design & development. Please initiate chat to discuss further. Relevant Skills and Experience Graphic Design, Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.2
shingjin

您好。 你具体需要什么。 我会帮您。谢谢 Stay tuned, I'm still working on this proposal.

¥2222 CNY σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
IshtiaqZoho

我是一个专业的网页开发人员。我想为你开发一个网站。 但首先我们需要讨论你的项目。请给我一个私人信息,以便我可以开始 Relevant Skills and Experience Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Milestones ¥4444 CNY - deliverables

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
WajahatJavaid

偉大な雇用主、挨拶! 親切に私にあなたの詳細な要件を提供し、 AndroidとWebで4年以上の経験があり、すぐにプロジェクトを開始する準備ができました。 よろしく、 Wajahat Jawaid Relevant Skills and Experience 銀行業、電子商取引、トラッキング、支払い、ユーティリティー・アプリケーションを含む膨大なプロジェクトのドメインで働いていた 私がボードに乗ることは、予想以上のものを確実にもた Περισσότερα

¥2666 CNY σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
¥4444 CNY σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥4444 CNY σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥4444 CNY σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥4444 CNY σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0