Ολοκληρωμένο

Post A Listing Page

Ανατέθηκε στον:

zainy01

Hi man, thanks for the invitation. .

$1000 USD σε 20 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
7.8

43 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1220 για αυτή τη δουλειά

phpMaestro

Hello, Greetings!! We have gone through your requirement of a front and back-end developer to develop a listing page for your new website. We are delighted to inform you that we can be your one stop solution for Περισσότερα

$1855 USD σε 25 μέρες
(447 Αξιολογήσεις)
10.0
kchg

Hello sir.... My freelancer ranking is top 6th. I am very interested in your project and I hope to work with you. I am ready to start work for your project. I have enough experiences with WEB development for 7+ yea Περισσότερα

$1546 USD σε 20 μέρες
(469 Αξιολογήσεις)
9.5
meet2amitvw

Let's discuss over freelancer Personal Message Box for the proper estimation of cost and time. I am myself developer so you will directly work with me. No mediators. No managers. No subcontractors. see my recent Περισσότερα

$1159 USD σε 20 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
9.3
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert website Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Almost 80% of the required tech Περισσότερα

$1546 USD σε 20 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
9.0
winmaclin

Hello James, In a view of the job posting done by you, we consider ourselves apt fit to post a listing page for my new website. As we have developed wide range of Websites with listing Page in the past, So we strong Περισσότερα

$1200 USD σε 28 μέρες
(887 Αξιολογήσεις)
9.3
technologyaddict

Hi, We have read the project requirements in complete detail. We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to post a listing page for your website. We are a team of expert Περισσότερα

$1159 USD σε 20 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
8.8
SRajpurohit

Hello there, It is good to see another serious posting from you. We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you with listing page development as we are are a team of developer Περισσότερα

$1082 USD σε 25 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
8.9
krishdts

Greetings, This is Kris from DreamzTechUSA. Please open the chat room so we can discuss this in details. To get an idea of the quality of our work you can check the below link : [login to view URL] Περισσότερα

$1473 USD σε 20 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
8.7
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/iOS/Andr Περισσότερα

$1546 USD σε 15 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.7
webbookstudio

Hello, My name is Victoria. I'm the project-manager of the company "Webbook." We have an experienced team of developers on engines CMS Wordpress, Drupal, ModX, Bitrix, and "from scratch" in the frameworks Yii / Yi Περισσότερα

$1030 USD σε 20 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
8.4
digitallogix

Hello Sir, I have checked the project requirement and would like to discuss it in more detail. We'll create a professional, clean and high quality design for the website and will develop it using Php, Html5 and C Περισσότερα

$900 USD σε 21 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
8.5
goutam08

Hi, This is Jyoendrisa, Marketing Head of Techno Exponent. I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that we can do the project very well. We have worked on similar projects to what Περισσότερα

$1500 USD σε 38 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.7
madhavdutta

Hello Dear, Hope you are doing well !! I have gone through your project description and as per my understanding you are looking for posting a listing page for your website. For fulfilling your requirement we hav Περισσότερα

$1958 USD σε 30 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
8.8
eWestsiders

Our Portfolio: [login to view URL] Please look at our samples below. We have completed 230 projects on Freelancer with 100% completion rate and with full 5 star rating. You may pay after you see our work. Some Περισσότερα

$750 USD σε 4 μέρες
(290 Αξιολογήσεις)
8.1
toxsltech

A proposal has not yet been provided

$1159 USD σε 20 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
8.4
mindblowcreative

Hello, We do like your project and we are interested. The project is in the core of our expertise: Web Design, Development and User-experience and we are all confident that we can do an excellent job on this List Περισσότερα

$1546 USD σε 25 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
8.2
buraqtech

1. Tours Site + Booking Module We already designed and developed a complete portal for online tours listing with complete online bookings of tours with departures and much more other things in a complete cms based sol Περισσότερα

$1457 USD σε 22 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
8.2
shibin123sl

Hello, We gone through project description you are given for developing listing page for your website. We are professional website design and development company operating from India and UK. We hav Περισσότερα

$789 USD σε 15 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
8.0
DRwebmedia123

Hi There, I have read your all mentioned project requirements in details and I am looking forward to discuss with you in details about the project requirement so that we can sort out all the project requirements which Περισσότερα

$1242 USD σε 20 μέρες
(274 Αξιολογήσεις)
7.9
Risalat1

Please send me details ........................................................................................................

$763 USD σε 20 μέρες
(452 Αξιολογήσεις)
8.1