Ολοκληρωμένο

One Months Support For Graphic Design & Web Updates

Ανατέθηκε στον:

$355 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.2

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $291 για αυτή τη δουλειά

AhsanCreations

Sir Please Give me a chance. My work is very professional i will give u 3 nice,awesome and Professional samples for logo only and u need to select only 1 in it and if u want more sample then i will charge more pl Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(397 Αξιολογήσεις)
6.4
fazila023

Graphic design expert here. ready to start your work. and will work with your 100% satisfaction...................

$250 USD σε 0 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.5
idesignwork

Hi, I read through your job details carefully and absolutely sure that I can do the project. I have done similar task in the past successfully. You can check my portfolio and feedback from other clients here Περισσότερα

$255 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.9
kartickkoley1995

Greetings! I’m an expert, having very magnificent expertise on WordPress and Search Engine Optimization, various kinds of Administrative support, Graphics Design like Logo, Banner, Brochure, Business Cards and so on re Περισσότερα

$277 USD σε 6 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
satyaowlok

Hello, After reading your offer, this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of creative mock up for different businesses. Expert Graphic Designer Over the past 4 years I have special Περισσότερα

$255 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
Blockbox

We have done similar work before, if you want we can create you a FREE demo. Yes that was not a spelling mistake we will create you a FREE demo before you award the project to us. Click on that chat icon below to find Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
afshanshahzad786

Hi, I have read the needs of the project and ready to start working for you immediately i have years of experience in this field.I am an expert Graphics designer and Web Developer. I am waiting for your positive respon Περισσότερα

$555 USD σε 0 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.8
karancheema

HIGH QUALITY WORK ASSURED && ON TIME DELIVERY Hello sir, Greetings from India. I would like to take on your project and I assure you quality work and on time delivery of work. I have 5+ years of experience in same Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
GraphicsnPPT

I carry a great experience and expertise in this field. I will complete this work in your time frame according to your need. I have read the project description and feel confident working on this assuring quality Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
CreativeKEN

Hi Dear, Sir I have seen you creation task what you need, If you give me the chance you will get a lots of special and extra benefits. I' m an award winning professional Graphic Designer with 12+ years Experience. Up Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.5
soptui

We are a team of expert professional designers. We have worked many designs. We look forward to work with you and deliver you the outstanding design and convert your ideas into reality. We are expertise in Layout D Περισσότερα

$255 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0