Ολοκληρωμένο

Need product video created

Ανατέθηκε στον:

supersuntech

Hello, I have looked at your post and I understood that you want animated video similar to reference videos you have mentioned. I have 1 year of experience in creating animated videos. Please look at my portfolio: Περισσότερα

$400 USD σε 15 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.8

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $218 για αυτή τη δουλειά

swsindia

HI, I can provide you draft today and create product video for you. please send me your product detail and reference. how long video you need? I want to discuss some more detail message me so we can discuss. Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(799 Αξιολογήσεις)
8.0
faisalaszhari87

Looking forward to hearing from you, please let me know if you have any questions. Relevant Skills and Experience Looking forward to hearing from you, please let me know if you have any questions.

$155 USD σε 3 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.6
pixtualgraphics

My job is to set you apart from your competition, and ultimately for you to be remembered! I can ensure you that all my animations are 100% tailored towards your brand and it's values. With over 7 years of experie Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(927 Αξιολογήσεις)
7.4
OhRami

We offer highest quality animated videos with FREE: Script writing, US female voice over, design, music, sound effects, an HD video and unlimited edits. • Delivery in less than 7 days! Work Samples: [login to view URL] Περισσότερα

$327 USD σε 7 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.0
crea8ivecrowd

Hi There, I have 5 years of experience in making animation, be it explainer video or whiteboard animation, 3d animation, 2d animation, graphic design, logo design,motion graphics etc. Portfolio [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(725 Αξιολογήσεις)
7.0
parul6789

We understand from the project brief that you are looking for a professional graphic designer to work on your project. Please share any references in the chat window and we are good to get started. Our goal is to de Περισσότερα

$31 USD σε 0 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
6.9
rinkul123

Hello, I am Debasish. I can create a product video for you. I have more than 5 years of experience in working on professional websites and blog designs as well as on developments which consist of relevant skills lik Περισσότερα

$214 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.5
zenevatech

Hi, We are Animations Expert & Highly Professional in Motion Graphics, Commercial Videos, Logo Intro, Explainer Videos etc. We provide high quality work with quick delivery. Animation portfolio : [login to view URL] Περισσότερα

$50 USD σε 0 μέρες
(351 Αξιολογήσεις)
6.5
SidCoGraphics

A proposal has not yet been provided

$70 USD σε 1 μέρα
(253 Αξιολογήσεις)
6.3
$100 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.1
binishhasan

Hi, Binish here. I can help you create the product video with US female accent. Also, I can help you with script for you video. My Channels [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.4
psstudio09

Hi, I am Priyesh, an explainer video specialist. I have read the description you provided and I believe I am able to do this task for you,Here are some of our previous works: [login to view URL] https Περισσότερα

$416 USD σε 8 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.9
VidExpertz

We produce creative, attention grabbing 2D and 3D corporate, promotional and animated videos for our clients and partners across the world. We excel in introducing, explaining and promoting your product and service to Περισσότερα

$500 USD σε 8 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
agiwilliams

Good day, Saw that you are in need of a product video for your brand. I am a very skilled and experienced animator with five years in the industry. I can deliver a standard work and on time since you need it urgently, Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
DESIGN2EXPERTZ

I have just read your details for this video and it is quite interesting and attracting, We can surely produce the customized product video. It is important for us to know about yours envision like to make this video f Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
ihasankazi

Hi there - My name is Hasan Kazi. I’ve read your brief and can see that you’d like to have a promotional video with voice over. I am highly qualified for this project and would love to speak with you further about taki Περισσότερα

$244 USD σε 4 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.6