Ολοκληρωμένο

need a photoshop designer

Ανατέθηκε στον:

iGTTech

I have read your requirement for the designing work with keen interest as I believe that my skills and qualifications match your necessities for this project. I have a professional designing experience of 6+ years and Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.2

65 freelancers are bidding on average $26 for this job

Djdesign

https://www.freelancer.com/u/djdesign.html?page=portfolio Dear Sir, We are a team of experienced designers and photo retoucher. It would be our pleasure if we get the chance of serving you. We can assure you o Περισσότερα

$28 CAD σε 1 μέρα
(3751 Αξιολογήσεις)
8.9
kreativeminds

Hello, We have read the details provided by you on the project board; we can create nice professionally done designs / website for you as per your requirement. We will appreciate if you can provide us information Περισσότερα

$35 CAD σε 2 μέρες
(290 Αξιολογήσεις)
8.2
AttariBros

I can deliver your work in less than 24 hours with professionalism. I have an Experience of many years in Graphic Designing And i am also an illustrator expert Sir kindly Give me a chance. My work is very profess Περισσότερα

$29 CAD σε 0 μέρες
(3048 Αξιολογήσεις)
8.4
shaz123

Hello, Thanks for Reviewing my Bid. My name is Shaz and I am an experienced graphic designer, having 11 years of experience. I have also done Masters in Marketing I am well aware of how Brand works in the Market and Περισσότερα

$24 CAD σε 1 μέρα
(927 Αξιολογήσεις)
8.0
jxsarwar

Hi, I can be your last graphics designer you'll ever need for this and all your future graphics tasks. I’m pretty good at providing creative solutions to brands and have knowledge of the digital world and trends. Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(320 Αξιολογήσεις)
7.9
FlaatIdeas

Dear Client, Hope you will be enjoying a good health. After thoroughly reading your project brief, we hereby offer you our high quality professional services. ABOUT US: We are a team of highly qualified, ex Περισσότερα

$50 CAD σε 0 μέρες
(516 Αξιολογήσεις)
7.8
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

$21 CAD σε 1 μέρα
(644 Αξιολογήσεις)
7.4
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$30 CAD σε 0 μέρες
(760 Αξιολογήσεις)
7.7
mdrassiwala52

Hello, I have read the project brief regarding changes in the home page design and i am interested to work for this project. I can deliver my initial concepts within 24 hours. To check my previous work, kindly visi Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(427 Αξιολογήσεις)
7.3
ksolak

Hello, GRAPHIC DESIGN is my job! I want to show you my Graphic portfolio. Please check! I am sure you like it [login to view URL] after check it please message me and lets discuss

$30 CAD σε 1 μέρα
(394 Αξιολογήσεις)
7.0
Naseem065

Hello, I would like to look at your image and discus some details before negotiating a price. Thank you

$10 CAD σε 1 μέρα
(441 Αξιολογήσεις)
6.8
eyenetindia

Hi, How are you doing ? I have read Your project description. I will provide you work according to your [login to view URL] provide you design options with quality assured. You can check my Portfolio here: https:/ Περισσότερα

$23 CAD σε 1 μέρα
(411 Αξιολογήσεις)
7.1
dzynmax

Hi, D’zynmax welcomes you to an agile service of excellent design work. Sir our clients’ reviews are the testimonial of our quality service. We believe in the utmost endeavours in our part until the satisfaction of Περισσότερα

$35 CAD σε 0 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
6.5
litonstk79

Dear, Sir/Madam, Please have my best regards and my best wishes first. Thank you very much for your nice Project! Well, I have reviewed your project and bid for your kind consideration that I can get a chance to wor Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.4
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://wis Περισσότερα

$211 CAD σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.5
parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outpu Περισσότερα

$27 CAD σε 0 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
6.8
masterdout

Hi Please take a look in my portfolio. Contact me so we can discuss more about your project. I can start NOW.

$25 CAD σε 0 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
6.3
BuzzApt

Dear Client, Hope you will be enjoying a good health. After thoroughly reading your project brief, we hereby offer you our high quality professional services. ABOUT US: We are a team of highly qualified, ex Περισσότερα

$30 CAD σε 0 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.2
DesignApt

Dear Sir , We are a team of highly qualified and well experienced Web and Graphic Designers , we have a rich experience in logo design , Branding , Web Design and App design . We have thoroughly read your proj Περισσότερα

$30 CAD σε 0 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.3
GraphicFuture93

Hello, Please allow me to introduce myself. My name is Kirti , And I have been a graphic designer for the past 7+ years, Working on staff for commercial agencies serving the PHOTOSHOP Design and other Designi Περισσότερα

$13 CAD σε 0 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.0