Κλειστό

I need a new website -- 2

I need the latest BMW ETK data to use in an mysql database environment.

We need all the data with files.

Models, chassisnumbers, partnumbers, diagrams, languages, etc.

We also need the database structure.

and with this data need to create an ecommerce website.

MySQL

mysql database models, bmw etk database, store data pdf files, combine data excel files, sort data pdf files, pull data xml files, fetch data excel files, extract data mdb files, database data input, data entry game free, extracting data yellow pages, report collating data, php mysql data forms, data entry myspace site, php ajax search data

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: Hello wonderful designers! I need a website mockup created for a new website for my agency, Hello wonderful designers! I need a website mockup created for a new website for my agency., Hello wonderful designers! I need a website mockup created for a new website for my agency. I want it to be AMAZING and I need y, i need new website, i need a website for my new project mail me at charlescoman457@gmail.com, i need a website to creat my own logo and download it for free, i need new website cakephp, i need a website designer uk, i need a website designer partner, i need a website designed, i need a website designed and coded cms to be discussed, i need a website data entry operators, i need a website consultant to help me bring my website up to par, i need a website coder to build a social media website, i need a website advertiser

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Pune, India

Ταυτότητα Εργασίας: #14825078

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹23498 για αυτή τη δουλειά

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yogeshssanwal

Greetings from Webs Cybernetics!! My name is Yogesh Sanwal, Can you please come over chat to discuss further regarding the project as I would love to hear more about the idea/concept? Thanking you! Stay tuned, I'm Περισσότερα

₹23654 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hkvyas

Hello there , I am working in web and mobile technologies since 5 years, interested to work with you and able to fulfil your requirements. More info you can visit my site : [login to view URL] Relevant Skills and Περισσότερα

₹24444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rgvwp

Hello As i read your project description, got that you wants to build an ecommerce website.I have a team of 100 experts in PHP, Codeigniter,Magento,WordPress,Web Designing and MobileApps and more.. Relevant Skills an Περισσότερα

₹25555 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
raju51279

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

₹26315 INR σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹15555 INR σε 11 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kishanpala

i have ready made module of dynamic ecommerce(online shoping).just need to customization pl let me know. looking forward for your consolidated reply Relevant Skills and Experience php ,codeigniter,javascript,json,html Περισσότερα

₹12500 INR σε 13 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PareesaGD

Hi there, I m a professional web developer have done many websites before. I m new here but not new in the field of freelancing. I offer you to please check my previous work before hiring Relevant Skills and Experien Περισσότερα

₹13888 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
preetskytech

I'm available to discuss more on your project, I will provide 24/7 support and quick response guaranteed! So feel free to contact me at any time! Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹12500 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
altarsft

Yes, we can do this easily!Altar Technologies is a team of experts having more than 8 years of exp to handle such type of work. Relevant Skills and Experience Please come online so that I can show you the related work Περισσότερα

₹21111 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hardiksuntech

We are having 4+ year Experience Engineers with us we will try to give best work on your Given time. Relevant Skills and Experience We are working on SEO marketing,PHP,Wordpress,Designing,Facebook and all other social Περισσότερα

₹24444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alif8

Hello, Great to see your job. I have 8+ year of experience. Services that we provide: App, Web Design & Dev., Graphic Design, Content Writing, SEO, hosting. Please contact for more details. Sandhya. Relevant Skills Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chiragsolutions

Hello Employer, We have read the requirement that you have given here,we are assuring you that your website will be up to your expected time/cost/content/quality and secured from bugs and threats. Relevant Skills and Περισσότερα

₹20000 INR σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sid9192

Dear Hiring Manager, I have read you project description and i have few questions about it. Just say "Hi" so we can start discussion about it. Thank You Relevant Skills and Experience We have 4 years of experience in Περισσότερα

₹12500 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project. Relevant Skills and Experience I will give you Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0