Σε Εξέλιξη

A multi-vendor Shopping cart customize with Wedding and Baby regisrty

I need a new website. I need you to design and build my online store. A multi-vendor shopping cart Web application customization [baby registry(Create my baby registry, Find a baby registry, add / edit item to baby registry, purchase the products from baby registry), share your baby registry, make your registry public or private, wedding registry ]

Ικανότητες: Εγκατάσταση Ιστολογίου, Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: Our website is a multi-vendor marketplace developed in Magento 2.0.4., build a multi-vendor marketplace , create a multi vendor website wordpress, woocommerce shopping list, wedding registry sites, wordpress woocommerce wedding list, woo commerce wishlists, woocommerce multiple free gift, woocommerce bridal registry, bean registry, wordpress wedding list plugin, website design, wordpress, seeking design / mockup of a multi-vendor site - front page, development of a multi-vendor, multi vendor joomla cart, godaddy shopping cart customize, daddy shopping cart customize, multi vendor commerce cart, interspire shopping cart customize

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Ughelli, Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #17410685

Ανατέθηκε στον:

bengalTIGER1106

⭐⭐⭐⭐my deadline is about 10 days. ⭐⭐⭐⭐ I have many experience in shopping cart project. * 4+ years experience in web design and development and site build. Relevant Skills and Experience Laravel, angular.js, Blog Inst Περισσότερα

$1666 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.3

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2039 για αυτή τη δουλειά

narmadatech

Hello, I have understood your need & I will include all features, Customize vendor templates by product, Custom dynamic fields in receipt template, Automatic email alerts to notify vendors. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
8.2
eclipsetechno

Hi, I could not understand what does baby registry mean? Can you give examples of the platform that are similar to your requirement? Relevant Skills and Experience I can make multi-vendor applications where Vendors s Περισσότερα

$2000 USD σε 45 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.7
divyadhakecha1

Hi, I am experienced and professional website designer & developers with passionate about delivering successful, efficient and winning web solutions for your business. Relevant Skills and Experience --- WordPress 4.8, Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(705 Αξιολογήσεις)
7.3
malviyamanish

Hello, Relevant Skills and Experience Blog Install, Graphic Design, PHP, Website Design Proposed Milestones $2000 USD - We can discuss in chat. Hello, I read your requirements and understood workflow. I am an exper Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.7
jinzhenzhu8691

My name is Li Ming I read your project description and very interested i can develop your project, "A multi-vendor Shopping cart customize with Wedding and Baby registery" Relevant Skills and Experience Blog Install, Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
7.0
webidiom

Ok, I can build your online store modern, very clean & professional looking. I can do the all functions what you want. You can manage all of products in the backend and the site contents too. Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.8
idragon712

Dear Sir. I'm ready to start for your project. I am sure i will deliver you wonderful result if we can work together. Relevant Skills and Experience I have 6+ years experience with web development. Proven experience Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.3
gahisharma

Dear Client, Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. Relevant Skills and Experience http://www.mytootle.c Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.4
mmadi

Dear danyeddydan, I have gone through your project "A multi-vendor Shopping cart customize with Wedding and Baby regisrty". Relevant Skills and Experience Having skill set in Blog Install, Graphic Design, PHP, Web Περισσότερα

$1800 USD σε 36 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.0
entranttechno

hello , I've gone through your requirements and understood that you want an online store which will be a multi vendor shopping cart application and also i understood functionalities you want. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
7.0
DavidLiu80

Hello, Nice to meet you. I just checked your job post. I have great experiences and skills for web development and I have completed over 30+ websites so far on this site. Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.1
langlangFan

Hi, thanks for your job posting. I have developed several websites similar with your requirements. I am good at website design and development. .... Relevant Skills and Experience Frankly to say, I have 10+ years of s Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
7.0
manishjangir027

* Ready for this Baby & Wedding Registry online shop portal* We will provide you with this whole project in PHP language either in CMS or in Framework. Relevant Skills and Experience PHP/CI/CSS/HTML5 will be good sol Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
7.1
topstar323

Hello I have just read your description and so much interested in your project. Relevant Skills and Experience I have already good experience with Multi vendor online store so I feel confident in this project. Propos Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.3
shsaad

I can customize a multi vendor shopping cart web app with wedding and baby registry. Relevant Skills and Experience I have developed a wide range of websites using HMTL5,PHP, CSS3, Wordpress and Joomla . My core comp Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(215 Αξιολογήσεις)
6.9
webmantratech

Greetings! I have gone through your requirement and the given reference site. Your expectation is clear, we are ready to start. Our designers are waiting to amaze you with quality UI designs. Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.7
WebnAppExperts

I am very pleased to tell you that for what you have need it will definitely fulfill from here because i am expert in this field since 10+ years. Relevant Skills and Experience Lazlo Software Solution will provid Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.9
DarinX

Hi! I do have a developer in my team with needed experience so will be happy to discuss. When it will be comfortable for you to chat? Please see our full skill set and some of the portfolio items below SKILL SET Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.0
MaMingMing

Hello This is web expert. I have good experiences with multi-vendor shopping mall. the best example is taobao. not my web site, but have experience. Relevant Skills and Experience PHP Proposed Milestones $2500 USD - Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.9
schoudhary1553

Greeting, I have understood your A multi-vendor Shopping cart customize with Wedding and Baby regisrty task Relevant Skills and Experience I have more than 5 years of experience in Blog Install, Graphic Design, PHP, Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.5