Κλειστό

Modern Mindfulness Prezi

Help! We have a Prezi slide deck about half-way completed, and no designer to finish it - It is about 50 slides in all - we have the text, all the images, and the look and feel is a template from similar earlier projects - Need someone really good and really fast to step in and finish the deck!

The challenge is we need it completed (including revisions) by Monday AM PST, January 21 - Please don't apply unless you can focus on it immediately! - Thanks and look forward to hearing from you...

Ικανότητες: Adobe InDesign, Σχεδιασμός Γραφικών, Powerpoint, Παρουσιάσεις, Prezi

Ταυτότητα Εργασίας: #16113342