Κλειστό

Mobile responsive design

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹8914 για αυτή τη δουλειά

imwebdesigner

Hi - I’ve read your project brief and can see that you need your existing website redesign and rebuild mobile responsive website. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your pr Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(491 Αξιολογήσεις)
7.9
comvalwebs

What do you mean by "add it to my mobile database ." ? - How many pages will be there? - Do you have logo and content ready ? - Any sample website that you like? I have 7 years of working experience .So I wo Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(472 Αξιολογήσεις)
7.5
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can design and build a Professional and High Quality Page for you as per your requirements with mobile responsive design and add it to your mob Περισσότερα

₹5800 INR σε 3 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
7.1
ykarora26

Hello Sir, As a self-motivated, solutions-oriented and passionate individual, I have been actively involved in implementing WordPress security and have considerable knowledge of PHP, XSS, CSURF and MySQL Injection. Περισσότερα

₹8888 INR σε 3 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.8
gauravgargcs

Client, I will develop the fully responsive mobile page as per need. 100% complete the work with great quality and timely manner. Skills: CodeIgniter, Laravel, WordPress, Angular.JS, Node.JS,PHP,CSS,HTML,JS. (6+ Περισσότερα

₹11111 INR σε 2 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.9
techplusintl

Hi there, Greetings from TechPlus! I've reviewed requirements & ready to re-design mobile responsive website quickly & economically. {You'll need to pay only at completion when you’re fully satisfied} Our E Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.6
lalit31parihar

Hi, I have gone through your description and got a pretty much idea of what you want. I can assure you that i can do this task. The skills and resources needed for this project are in my genes. I can assure you f Περισσότερα

₹5000 INR σε 2 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.2
webskys

NO BEFORE PAYMENT Your existing website can be beautifully rebuilt to make it look more professional and furnished with a great look and functionality to instantly pull the viewer's attention. Relevant Skills and Περισσότερα

₹25000 INR σε 24 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.2
Apptrix

Hi there, Hope you are doing well! I surely can design a simple website design(redesign) as per your requirement. I am confident because I have already worked on this kind of project. My previous work: http Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
souravsg123

Dear client, I have designed and developed a number of complicated projects related to all of my above-mentioned expertise and won the trust of all of my clients. Also, I have worked on a number of built-in WordPress Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
abhyuday9090

Hello, Hope you are well there. I saw your project post where you need an ecommerce website. That would be include with payment gateways and other ecommerce features. We are top company based in India who do prov Περισσότερα

₹1500 INR σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
abhisheksharma24

Dear client   i have more than 5+ years of experience as  FULL STACK DEVELOPER in It industry. i have good hands on experience on python ,Networking skills ,Linux Administration,aws ,photoshop and also have good hands Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
hamidiqbal471

Hello sir , Hope you felling awesome. I am a Rising star Developer and a have 4 years of expertise in web development.. Respected sir i will built your custom webpage as per you [login to view URL] 100% fully responsive Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7