Κλειστό

MLM BITCOIN MINING WEBSITE

Need a bitcoin mining website that will give users 1% daily ROI , has Coinpayment integrated for users to invest , process users withdrawals, has MLM with rankings

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: need design manage website, commerce website need copy, need develop commerce website, bitcoin mlm opportunity, bitcoin mlm plan, cryptocurrency mlm companies list, free bitcoin mining sites, top bitcoin mining sites, bitcoin mlm 2018, best bitcoin mlm, bitcoin mlm 2017, need wow guild website, need loan modification website, need help text website, need html border website, need someone design website, need open adult website, need someone advertise website, website post project mining, website design coal mining

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Durban, South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #17563044

59 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1394 για αυτή τη δουλειά

technosystem

Since 2013 i have been developing Blockchain, Decentralized Exchanges, Crypto Coins based on ERC20, Bitcoin Core, X11, IOTA, Dash, Minning Pools, Block Explorers, trading platforms, Wallets, Daemons. I am having expert Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
9.4
omsoftware

Dear Sir, YES! I have designed & deployed Bitcoin & Crypto currency sites in past & will be great to show them all on your demand. We are having in house experts team successfully done 100+ app/web designing, dev Περισσότερα

$3333 USD σε 36 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
9.1
r4rony

Hi, SIMILAR WORK SAMPLE: - [login to view URL] - [login to view URL] I went through your job post and am pretty confident We can get it done for you with MLM functionality. I have an in house team Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.5
ukroficer

Hello! My name is Yana. I am a manager of Webcapitan team. We are the group of web-developers. We've been successfully working on developing websites for more than 5 years. During these years our progressive company ha Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
8.1
mmadi

Dear idlokovu, I have 10 years experince in Graphic Design, HTML, MySQL, PHP, Website Design. I do have comparative experience accomplishing something like yours "MLM BITCOIN MINING WEBSITE" along these lines I am Περισσότερα

$900 USD σε 24 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.0
sphinxsolution

(From the Makers of Vivino, Seekmi & Dah Makan) Hello, I hope you are doing well, we have gone through the project description and understand that you are looking to develop a bitcoin mining website. We are Sp Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
7.1
fullymagento

We are a team having experience over 10+ years in PHP and it's Framework and Mobile Apps. If you have any document or reference url please share and come in pm to discuss in deep. Timeline and cost we will decide Περισσότερα

$5555 USD σε 20 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.4
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can design and build a Professional and High Quality Bitcoin Mining Website that will give users 1% daily Rate of Investment has Coinpayment in Περισσότερα

$800 USD σε 15 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.8
imagicaworld

Hello, I am very interested to work on this project. can we discuss it more. we have a team of experience web developer you will get the best and perfect work on time. My past work. [login to view URL] Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.8
AdroitTechnoSoft

Hi, there - My name is Shail. I’ve read your brief and understand your requirement. Currently, also I am working on similar website. We are the team of an expert Website developer with experience of more than 7 years Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
6.9
hirurgdesign

Hi there! I`m a professional designer and I interested in your offer. As you can see I have 100% Completion Rate and many good reviews I have a wide experience in web-design Here some works from them (or watch them Περισσότερα

$1000 USD σε 5 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.9
pixelagency1

Hello, My name is Vitaliy. I am a representative of Pixel web agency based in Kyiv, Ukraine (GMT+3) Our Portfolio: https://www.freelancer.com/u/pixelagency1 We have 10 years of work experience and more than 55 Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.1
rajneeshsaini

Hello, How are you doing? Upon reference to your posting I have performed all the mentioned duties. You’ll get all the expected stuff like a great professional service and a fast turn around. I have good expe Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.5
webperfection123

Hi There, I can Build MLM BITCOIN MINING WEBSITE for you according to your requirements i can work on it.I have read your job description and assure you that I am a perfect fit for the job. Have a look my past PH Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.5
WebnAppExperts

We are a team having experience over 10+ years in PHP and it's Framework and Mobile Apps. If you have any document or reference url please share and come in pm to discuss in deep. Timeline and cost we will decide Περισσότερα

$7777 USD σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.9
bizdigitalbrain

Hi there! Thank you for looking at my candidature. Web Development Expert is here. Hi went through your description, my team is interested in your project and wish to apply for it. We are a dedicated team of d Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.0
pratikshapkl

Hello Sir/Mam I have recently work MLM (Binary MLM, Unilevel MLM) these are developed in Laravel framework Please visit the links to see my experience I can share you detail for the admin panel and user panel. Περισσότερα

$800 USD σε 14 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.5
amitpandeyposin

Hello there, As per your job post, we can build a bitcoin mining website and provide you exact result that you want. We are a team of developer/designer and we have more than 7-year experience in Graphic Design, Περισσότερα

$900 USD σε 20 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.7
abhishekkoundal6

HI, As per your job description, I am the senior developer I am skilled in both the front end and back end technologies. I am having 6+ years experience in this field so I can assure you to provide you quality work Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
AdhamSoft

[ Your Needs are About to Be Done } This link is System for Hospital Management [login to view URL] Email admin Pass admin You can check that link to see what I have [ Your Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.6