Κλειστό

Love you

26 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $20/ώρα για αυτή τη δουλειά

DezineGeek

Good day, Make an impact with the top notch design, we are ready to work on your project. We offer professional services of innovative graphic design at a very reasonable price. Our work is 100% self- creation, co Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(3189 Αξιολογήσεις)
9.4
vad1mich

Hello, I’m Mike and I run a digital design agency - CelerArt, based in Ukraine - we’re a team of over 20 talents specializing in web design, graphic design, logo, branding and print. We'd absolutely love to work on you Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(398 Αξιολογήσεις)
9.0
Stanislava21

Hello! I have experience making t-shirt design in Adobe photoshop and adobe illustrator. Really like to draw different styles of design.

$16 USD / ώρα
(84 Αξιολογήσεις)
7.5
swsindia

Hi I have expertise in 2D and 3D Graphics design. I can design custom t shirts for you as per your requirement. I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay in my work. I h Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(745 Αξιολογήσεις)
7.9
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(831 Αξιολογήσεις)
7.6
winmaclin

Hello Crayton, We are expert GRAPHICS DESIGNERS with specialty in T-SHIRT Designs. So, After seeing your Job posting, we consider ourselves a good fit to design your CUSTOM T-SHIRT DESIGNS as per your requirement Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(185 Αξιολογήσεις)
7.6
transformindesi9

With decades of experience I am able to apply not only theoretical knowledge, but also technical ability and creative influence to all areas of my work. Portfolio on the following link https://www.freelancer.com/u Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(355 Αξιολογήσεις)
7.3
rishirai89

hi there, I am a professional graphics vector artist and have experience at designing t shirts. please have a look at my portfolio for my previous work. I am available for discussion and you can contact me through chat Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(102 Αξιολογήσεις)
6.7
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Περισσότερα

$24 USD / ώρα
(456 Αξιολογήσεις)
7.1
JUSTDIGITALPVT

Hi, How you doing? Thanks for posting the job. I am a preferred freelancer in Graphics and Design! I can get the job done with exceptional high quality and graphics. Furthermore, I have 100% completion rate on Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(289 Αξιολογήσεις)
6.8
LetsDezign

Greetings! Get your t-Shirt designed PROFESSIONALLY and with CREATIVITY. I have gone through your project description and I understand your requirements completely, Expert designer is ready to present the best design Περισσότερα

$17 USD / ώρα
(228 Αξιολογήσεις)
6.6
$22 USD / ώρα
(239 Αξιολογήσεις)
6.3
$15 USD / ώρα
(303 Αξιολογήσεις)
6.0
Harry1990

My portfolio and Clients Review : >> https://www.freelancer.com/u/Harry1990.html >> For more samples from previous T-shirts design work, INBOX me, so I can able to show you those as well. ✪ ✪ MY BEST PAY IS YOUR SAT Περισσότερα

$19 USD / ώρα
(130 Αξιολογήσεις)
6.0
$15 USD / ώρα
(101 Αξιολογήσεις)
6.3
graphicworld13

Hi, I have expertise in Graphics design. I can design graphic for you as per your requirement. I will sure give you High quality, creative and eye-catchy work. I am very interested in your project and al Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(76 Αξιολογήσεις)
5.5
graphicexpert9

DEAR SIR/MADAM I understand your requirements precisely to deliver Creative designs •100% client satisfaction guaranteed. I read through the job details extremely carefully GRAPHICS Designs. I am absolutely sure Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(47 Αξιολογήσεις)
4.8
vankovvv

Hello, I would like to work with you, to create the design that you want to, i can make best quality design for a minimum payment and a good review on my profile where you can see my portfolio, i will meet deadlines Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.8
nehulagrawal05

I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY!!!I am READY Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
mervf

I have read over your project description and I'm interested in completing your task. If you check my site or portfolio you will see that I am of a higher quality than most freelancers on here. I get it done quickly, e Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.6