Κλειστό

I am looking for talented Web developer

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2306 για αυτή τη δουλειά

aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Website Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals.  Understanding: I have gone thro Περισσότερα

$2510 USD σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
9.0
synapcs

Hey, I come across these technologies and I am sure I can do a great job: 1. Core PHP applications 2. Cake PHP, Laravel, Zend. Joomla, Codeigniter. 3. Drupal, Magento and Wordpress CMS, Shopify 4. HTML/CSS , Boo Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
9.1
arhamsoftltd

Greetings, Hi, I am David, the Full Stack Web Developer. I want to discuss the project in detail. I have extensive knowledge of almost all web technology stack. Our Portfolio: - [login to view URL] - http Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
8.9
Techizer

Hello Sir! With the reference to your description, I would like to inform you that we are the most eligible freelancer here with whom you can discuss this project. After our discussion, I am sure you will lov Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
8.4
wpoppo

Hello, As per need I have shared my work experience and portfolio below please go through it. I am a senior WordPress developer with an experience of 8+ years. I am highly proficient at building and customizing Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
8.4
OP3NSOURC3

Hi, Please share details. Ready to start right away, let's discuss this a bit more please. Please check my profile, I have perfect feedback and statistics :) Some recent projects: [login to view URL] www.w Περισσότερα

$1764 USD σε 30 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
8.3
Webicules

Hi, Surely, Please message me so we can discuss the requirements of the project in detail and start work on it accordingly. Please, Have a look at portfolio:- [login to view URL] http://privcale Περισσότερα

$3000 USD σε 10 μέρες
(278 Αξιολογήσεις)
8.2
sundasaziz

Hello, we are a digital marketing company based in the NJ, US that deals with every digital media service including Web design/development, SEO, 2D Animations, graphic designing etc. So after hiring us you will not hav Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
7.9
sptechnocrats

Hi there, After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets!! My name is Sagar, I am [login to view URL] Developer and I am having an Expertise in Angular Js, Node JS, mongoDB, JSon, CodeIgni Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
8.3
PhpYouth

Dear employer! I hope you are doing well. I am an experienced web developer. I have read the project requirements and I am very much interested in developing a Website for you. I will work with you as per your requir Περισσότερα

$2000 USD σε 28 μέρες
(288 Αξιολογήσεις)
8.1
Dezinestar

Hi there, Please suggest me the features and functionalities that you want in your website. We can provide you an appealing, professional and RESPONSIVE website with functional tabs, attractive/revolution slider banne Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(514 Αξιολογήσεις)
7.8
TheExertion

Hello there, I am experienced and Certified Wordpress website developer. I will assist you with your website or projects. I am working with WordPress for more than 6 years now and I love to work with it. I am skill Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
7.7
pixelagency1

Hi! I want to know more details about your project and have a proposal as well as some questions that we should discuss. Portfolio: [login to view URL] My name is Alex. I am a representative of Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.1
ethancoder1

Hi There, Hope you are doing well. I have good experience with WordPress Development & Design. I will deliver you work quality in short time. I have excellent front-end development skills in web development, h Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.7
imphasys

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background team for developing android, web application, SEO & Social media marketing. I can turn your requirement in a Περισσότερα

$2250 USD σε 30 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.1
JDSTIGER

Hello, I have read your project description & trust me when I say I am the man you need for this job. Why pick me? ★ I work hard until you are 100% satisfied. ★ I have 6 years of web design & development experien Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
more123456

Hi, I am having more than 10 years of expeience in Web Development with hands on experience in all Web Technology stack. I have completed more than 400 projects for various clients. Check Portfolio and reviews fo Περισσότερα

$2117 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.3
developerstars

Hi, This is Xing. As a senior web developer with solid experience and skills, I am very interested in your job posting, this looks like a perfect fit on my skill set. My skill sets include: - Web o Backend ski Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
$1500 USD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.6