Ακυρώθηκε

Looking for talented game developer for game opening scene animation -- 2

Please check the attachment, no need any greetings. Start "I have a good idea" in your proposal.

Attached current scene, but it looks not good.

I want to make it look best, looking for talented and creative developer.

The garage background and car revolving don't need to change.

I want to make the title and logo and icons animation look better

Δεξιότητες: Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Unity 3D

Δείτε περισσότερα: journey developer, matt nava games, giant squid studios next game, giant squid studios games, video game animation salary, journey 2012 video game developer, giant squid games, video game animation internships, looking for a talented developer and programmer, looking java developer game, animation cycles game, opening brochure animation, looking flash developer, battle scene animation, looking magento developer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) YanBian, China

ID Εργασίας: #15712789