Σε Εξέλιξη

Interactive Dynamic Website for Boutique Private Equity Finance

Build an interactive website that demonstrates our different and innovative approach to corporate investment banking and private equity.

If possible it would be great if the freelancer can start ASAP creating a basic framework landing page

Ικανότητες: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: build jewelry website, build alibabacom website, estimated time build page website, best wealth management websites, best financial services websites, asset management website template, asset management websites, asset management website design, hedge fund website design, best hedge fund websites, investment website design, build ecommerce website shirt customized, build resume website, build commerce website used php mysql, build backend website, build sms website, build asp website, build dating website, build aspnet website portfolio, build payment website ruby rails

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Meerschaum Vale, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #17914169

14 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $10/ώρα για αυτή τη δουλειά

manojkhichar

Hello, Greetings of the day! Could you please share task list and specs of this project so that I can analyze them and can share my understanding over it, On that basis I would be able to share estimate. So I'm in Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(186 Αξιολογήσεις)
6.9
hawkscodeaus

Hi, I can start work on your project once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 8+ years in web design & development with good experience in following skills ... HTML, HTML5 Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(123 Αξιολογήσεις)
7.6
waqar096

Hi there My name is Waqar Hasan.I I’ve read your brief and can see that you’d like to build a website for your boutique finance. I am interested in Working with you & ready to discuss project details with you. I Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.4
maxtechsl

Hello, I am ready to design/develop your Private Equity Finance website in a professional manner as per requirement. I have experience in developing similar projects and assure you quality work, regular work progress a Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(99 Αξιολογήσεις)
6.5
sharmarahulraman

Hello, Hope you will be doing well!! I have read your description and I understand your requirement and I can handle your project. Please discuss with me for more clarification. Here is some example of my Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(97 Αξιολογήσεις)
6.2
tariqwajiha

Hello Greetings Sir, I can help you , you can contact with me in inbox i provide you high quality work in less [login to view URL] me one chance i hope you will be happy to work with me. I am professional in PHP/WordPress/HTM Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.8
YuKai7777

Hello How are you? I am Ecommerce Web Developement professional yuKai from China. I am sure that building investment banking Website. I will offer you excellent support available. -Regards to this project. major Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.4
Ipullar

Dear Client, As an senior Web Developer, I was very excited to read your job post. I have relevant experience and a quality work ethic that makes me a perfect fit for your job. I am fully available now and start Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.2
nidhicyber

Hello, I can start from now and can make it done within quick time and with efficiency as I am a professional Web Designer/Developer. With 5+ year of working experience, I have always offered my best quality work Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
kreatiks

Hi There, I can make interactive website which will help you out to demonstrates your innovative approach to corporate investment banking and private equity. I can start working right away to make a landing page. I Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(45 Αξιολογήσεις)
4.7
anathema37

Hi Credibility , demonstrate reliability are my goal in Graphic field. Work to be done in a more timely manner along with a quality work. Ofcourse lower price compare to market. If you make up your mind that would Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
alikhan700

I have understood your needs and I am able to do this project as I have the expertise to do this project in given time and cost. I ensure you that you will be satisfied with the work and also will contact me in future Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asifkamal321

Hi, I have 8 years of experience in Web Development, I have Expertise in HTML, HTML5, JS, Bootstrap, PHP, Wordpress , Shopify, Opencart and All other CMS and Frameworks of PHP, I have Used Mysql as a Database. Don' Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
priyaban

Hello, I m new user in freelancer and i want to work on your project as i have good knowledge of web development like php,html,css,bootstrap

$12 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0