Ολοκληρωμένο

Improve Website Appearance

Ανατέθηκε στον:

WebWars

Hello there, I've been developing websites for the past 9 years. Feel free to check my portfolio and ask me any questions you may have. Regards, Babis Relevant Skills and Experience I am greatly familiar with technolo Περισσότερα

$49 USD σε 1 μέρα
(281 Αξιολογήσεις)
7.8

22 freelancers are bidding on average $86 for this job

A2Design

Hello, We are a team of 25 developers. Having the required skills & experience we are highly enthusiastic about the opportunity to work on your project. Our latest WP projects: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$350 USD σε 3 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
8.8
vamir

I have read your job description very carefully and understood that you require an web designer. Relevant Skills and Experience I have more than 6+years experience in Web Design & development Like WordPress, Woocomerc Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(449 Αξιολογήσεις)
7.6
fennel

Hi, Please let me know, what kind of changes you want and where? Where is your website? Relevant Skills and Experience Total Exp. 8+ years and completed more than 500 projects, Good experience with WordPress, HTML, C Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(240 Αξιολογήσεις)
7.7
tecguy

Sure - show site and changes? ------ See Portfolio : https://www.freelancer.com/u/tecguy.html Regards, TechGuy — Developer & Designer. Relevant Skills and Experience web Proposed Milestones $50 USD - web web

$50 USD σε 1 μέρα
(170 Αξιολογήσεις)
7.5
stevensargent

Hello I have read your job description. I have built many mobile-friendly website using wordpress, html, php, jQuery, CSS up to now. I can start to work just now. I can deliver your job in a certain time. I hope Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
7.0
faizannwt

Hello, I have read through your project and I am incredibly interested in taking on your Website project. kindly message me for further details. Relevant Skills and Experience -PHP -HTML5 -CSS -Responsive Design -Wor Περισσότερα

$45 USD σε 5 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.7
rogerscott0

Hello, This is a piece of cake and will start work immediately. I have rich experience of this filed. Thanks. ............. ........................... ...........................

$50 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.3
durgesh8527

HelIo Employer, I gone through the project detail, I understood the requirement. I have some questions now lest discuss on chat Relevant Skills and Experience I have 8 years experience in Web Design & Development. Ded Περισσότερα

$150 USD σε 6 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
mananbirsingh

Hi I have 5 years of web developing experience but i would like to see your website first . Can you please share link to your website ? Relevant Skills and Experience wordpress Proposed Milestones $50 USD - word Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
Ranajoyfreelance

Dear Hiring Manager, Thanks for your time and [url removed, login to view] for your RESPONSE. Thanks, Ritika Relevant Skills and Experience Dear Hiring Manager, Thanks for your time and consideration. Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
ruchi9570

hello I had understood your requirement and i can do this project confidently as your requirement with a great perfection. lets discuss more in message. portfolio-- [url removed, login to view] Relevant Skills and E Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.4
commando188

Hello There, Hope you are doing great !! i will improve the appearance of your website. i will give you a full grantee that your website will look attractive. Relevant Skills and Experience I have 3 year experience a Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.1
$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.1
kumariricha

I have gone through your requirement, you need to build a website, I will do your work with great efforts and you will appreciate my dedication towards your work as I have more than 5 years of exp. Relevant Skills an Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
$45 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.5
musavirali

HI Allow me to make your website more better and awesome. i can give your website new and better design. i can start from today. Relevant Skills and Experience i have 3 years experience in web development and i have d Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.3
freesaf

Hi, I am interested in your project and I would like to offer you my services. Here's a sample of my work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Looking forward to work with you. Best regards

$50 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
Passoss

I can do this task in less than 3 days, and you will be impressed. Relevant Skills and Experience HTML CSS JS jQuery Angluar MongoDB PHP Python Bootstrap Foundation Wordpress and more.. Proposed Milestones $50 USD Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
djony001

Sir, I see your details. I am new in freelancer.com,But i am a developer at a It farm with all laravel [url removed, login to view] u give me a chance,i will do my best for Your Laravel project. Relevant Skills and Experience I will dy Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TahirHameed15

I have developed over 43 websites till now all integrated with php i can show you my work too if you are interested. Relevant Skills and Experience php MySQL databases javascript java python Proposed Milestones $55 U Περισσότερα

$55 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0