Ολοκληρωμένο

Improve Website Appearance

Ανατέθηκε στον/στην:

WebWars

Hello there, I've been developing websites for the past 9 years. Feel free to check my portfolio and ask me any questions you may have. Regards, Babis Relevant Skills and Experience I am greatly familiar with technolo Περισσότερα

$49 USD σε 1 μέρα
(279 Αξιολογήσεις)
7.8

23 freelancers are bidding on average $85 for this job

A2Design

Hello, We are a team of 25 developers. Having the required skills & experience we are highly enthusiastic about the opportunity to work on your project. Our latest WP projects: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$350 USD σε 3 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.7
vamir

I have read your job description very carefully and understood that you require an web designer. Relevant Skills and Experience I have more than 6+years experience in Web Design & development Like WordPress, Woocomerc Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(370 Αξιολογήσεις)
7.4
fennel

Hi, Please let me know, what kind of changes you want and where? Where is your website? Relevant Skills and Experience Total Exp. 8+ years and completed more than 500 projects, Good experience with WordPress, HTML, C Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
7.4
tecguy

Sure - show site and changes? ------ See Portfolio : [url removed, login to view] Regards, TechGuy — Developer & Designer. Relevant Skills and Experience web Proposed Milestones $50 USD - web web

$50 USD σε 1 μέρα
(158 Αξιολογήσεις)
7.4
faizannwt

Hello, I have read through your project and I am incredibly interested in taking on your Website project. kindly message me for further details. Relevant Skills and Experience -PHP -HTML5 -CSS -Responsive Design -Wor Περισσότερα

$45 USD σε 5 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.7
stevensargent

Hello I have read your job description. I have built many mobile-friendly website using wordpress, html, php, jQuery, CSS up to now. I can start to work just now. I can deliver your job in a certain time. I hope Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.6
durgesh8527

HelIo Employer, I gone through the project detail, I understood the requirement. I have some questions now lest discuss on chat Relevant Skills and Experience I have 8 years experience in Web Design & Development. Ded Περισσότερα

$150 USD σε 6 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.6
rogerscott0

Hello, This is a piece of cake and will start work immediately. I have rich experience of this filed. Thanks. ............. ........................... ...........................

$50 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.6
Ranajoyfreelance

Dear Hiring Manager, Thanks for your time and [url removed, login to view] for your RESPONSE. Thanks, Ritika Relevant Skills and Experience Dear Hiring Manager, Thanks for your time and consideration. Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.1
mananbirsingh

Hi I have 5 years of web developing experience but i would like to see your website first . Can you please share link to your website ? Relevant Skills and Experience wordpress Proposed Milestones $50 USD - word Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.7
ruchi9570

hello I had understood your requirement and i can do this project confidently as your requirement with a great perfection. lets discuss more in message. portfolio-- [url removed, login to view] Relevant Skills and E Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.2
commando188

Hello There, Hope you are doing great !! i will improve the appearance of your website. i will give you a full grantee that your website will look attractive. Relevant Skills and Experience I have 3 year experience a Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
kumariricha

I have gone through your requirement, you need to build a website, I will do your work with great efforts and you will appreciate my dedication towards your work as I have more than 5 years of exp. Relevant Skills an Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
musavirali

HI Allow me to make your website more better and awesome. i can give your website new and better design. i can start from today. Relevant Skills and Experience i have 3 years experience in web development and i have d Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.2
$45 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
3.9
$50 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.5
freesaf

Hi, I am interested in your project and I would like to offer you my services. Here's a sample of my work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Looking forward to work with you. Best regards

$50 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
Passoss

I can do this task in less than 3 days, and you will be impressed. Relevant Skills and Experience HTML CSS JS jQuery Angluar MongoDB PHP Python Bootstrap Foundation Wordpress and more.. Proposed Milestones $50 USD Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
djony001

Sir, I see your details. I am new in [url removed, login to view],But i am a developer at a It farm with all laravel [url removed, login to view] u give me a chance,i will do my best for Your Laravel project. Relevant Skills and Experience I will dy Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0