Κλειστό

Image fitting

54 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €274 για αυτή τη δουλειά

alexeybyckov

Hi! I am freelancer from Ukraine I am a master of Photoshop 90 lvl ! And also I work in Cinema 4D. In my projects I combine Photoshop and Cinema 4D You can check Photomanipulation: [login to view URL] Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
7.6
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

€251 EUR σε 0 μέρες
(484 Αξιολογήσεις)
7.2
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

€252 EUR σε 0 μέρες
(608 Αξιολογήσεις)
7.4
swsindia

Hi I have expertise in 2D and 3D Graphics design. I can fit pictures to the background images for you as per your requirement. I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay i Περισσότερα

€252 EUR σε 2 μέρες
(608 Αξιολογήσεις)
7.4
dzordzijasavic

Please check my portfolio. Also i'm done some of this projects but for exclusive clients and wasn't aloud to upload them to portfolio. Feel free to contact me over the chat so i can present you my work better.

€250 EUR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.9
dipatijoshi2009

Hi, It will be the most wonderful thing If i can help you in this project. I am confident that I will establish a Helathy buisness relationship with you and client satisfaction will be my first priority. About Me * Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(292 Αξιολογήσεις)
6.8
rishirai89

Hi, i have read the description. Please elaborate on it and please provide the sample images that you need to fit in the background ?

€250 EUR σε 7 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.2
Naseem065

Hello there, my name is Naseem, I am a graphics designer and images editor. Please get in touch to discuss some details of your project so I am more clear with the work scope. Thank you

€250 EUR σε 10 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
6.4
muhmmad123

Hello, I have gone through your project details and I can assure you that I can deliver you the same as per your need. i will be glad to work with you. If you hire me I can start work immediately .i also give you Unlim Περισσότερα

€250 EUR σε 0 μέρες
(262 Αξιολογήσεις)
6.5
parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outpu Περισσότερα

€250 EUR σε 0 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
6.7
giritech

Hi, I have read your project description. Please give me opportunity to work for you. I have well experience in this field of 5+ years. i will give you Excellent quality work. I have expertise in Graphic desi Περισσότερα

€250 EUR σε 0 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
6.9
€250 EUR σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
6.3
Azhoeck

Hello, i am Wahyu from Azhoeck Design. i am a graphic designer, 2D and 3D designer. i am using adobe illustrator CC 2015 and Adobe Photoshop CS5. Delivered design in vector file (Ai) and if you want it in other forma Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.5
stt2design

Hi there, I'm available to design your background images - sounds like an exciting project. happy to chat further with you! portfolio - [login to view URL] Thanks!

€250 EUR σε 2 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.5
JUSTDIGITALPVT

Greetings, Just Digital (PVT) Ltd is a top provider of expert graphic design services. We have over 9 years of experience in providing graphic designs and a long list of satisfied customers. We will be happy to prov Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
6.3
€250 EUR σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.0
akashcanalso

Hi there,thanks for considering my bid. I am experienced Photo Editor and working in this field from last two years and also worked for some studios. I can assure u that I will deliver the the best quality work using Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.8
alexamadeo

Hi there - I'm Alex. Please can you show me Why me?? because unlimited revisions until 100% satisfaction If you'd like to view my previous work, take a look at my Freelancer Portfolio. Alex

€250 EUR σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
5.9
€250 EUR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.3
sagarkinkar123

Hi there, Thanks for concidering my bid. My name is Sagar. i have read the brief of your project and can see that you need an illustration. i have 4 years of experience in designing and illustration. my approach Περισσότερα

€250 EUR σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2