Κλειστό

Ideas posting blog.

I need a new website. I need you to design and build a website that allows users to create posts in the news section and add a link (tap to view full article) functionality. Users will also be able to post on the ideas section after they have answered a series of questions just like kickstarter.

Ικανότητες: Εγκατάσταση Ιστολογίου, Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: scripts java blog tabbed view, blog random view joomla, feeding forum posting blog, blog topics list, blog post ideas for beginners, fun blog ideas, unique blog ideas, blog post ideas for students, personal blog post ideas, blog ideas that make money, blog post ideas lifestyle, drupal job posting blog module, dofollow posting blog list, joomla email posting blog, forum posting blog posting, blogging posting blog posting bookmarking sites, udonews posting blog, posting blog yahoo, seo forum posting blog, forum posting blog commenting project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Ottawa, Saudi Arabia

Ταυτότητα Εργασίας: #17955855

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $442 για αυτή τη δουλειά

logintobusiness

Dear Sir/Mam, Please have a look on my Freelancer profile here https://www.freelancer.com/u/logintobusiness which will give you an idea about my work experience and professionalism. I have more than 5 years of expe Περισσότερα

$450 USD σε 10 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
7.6
usatechsoft

Hi, I have read your description and understood all the requirements that you mentioned. I can provide you an elegant Website just the way you need it i am very confident to complete this job on high node with Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
7.8
phpdeveloper100

Ready to make best posting blog for you , Please open Message box so that we discuss it in detail Expertise ================== - PHP - Cryptocurrency - Code Ignator - Magento - Laravel - Wordpress - Zen-cart Περισσότερα

$586 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.3
shinydgn

Hi there, I would love to design and build your blog website for posting Ideas. SKILLS and EXPERIENCE: I am working 10+ years with web development, I've done 150+ projects here. I am someone with a strong grasp Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
7.2
mninfotech2

Hi there, I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this, I am ready to complete your work with your satisfaction I will make the same as you need and men Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.1
AdhamSoft

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتطلع للتعاون معكم [[ Thank you... and You can always trust me ]] This link is wordpress site we created [login to view URL] Please check this as a Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.0
alexwmsoft

Hi, there. I read your job description carefully, and I am so interested in your project. I am senior web developer who have good experiences 4+ years now. As a dedicated full stack developer, I am always avai Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.5
MrDakaration

Hi I’m an expert in this field and I can get this done for you starting right away no problem. Please let us discuss more in chat so we can get this professionally done.

$444 USD σε 5 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.4
superbpartner

Hi,dear. I am very interested in your project - 'Ideas posting blog.'. I've already done this kind of project before. I'm a professional programmer with 12 years of experience. If you award me, I'll implement all of yo Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.6
Amrabutalleb93

Hey there, I am an professional graphic designer so I think I would be a great fit for your project where I assure you that I will use all my creative skills to deliver best quality. You will be getting: - fully Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.1
Toyash

Hello, Hope you are doing great, I have 6 years of experience in PHP, JAVASCRIPT, JQUERY, RUBY, RUBY ON RAILS, MAGENTO, Angular 4, Laravel, CodeIgnitor, Ajax And all PHP based Framework and CRM, Android, iPhone. Περισσότερα

$305 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
$250 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
Emmakudos

We offer a professional service and enable any web owner own a Mobile App to enable your journey more creative and cool. Mobile App. design is a extra to make it cool! Try us today!

$666 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arhanashik

I will do this job for less price and time than others. Because, i am new here in freelancher and I want to build my reputation Relevant Skills and Experience I am actually full stack developer. I have done web develo Περισσότερα

$277 USD σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
programerC

Hi, there. I read your job description carefully, and I am so interested in your project. I am senior web developer who have good experiences 4+ years now. As a dedicated full stack developer, I am always avai Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ztariq8

I shall do according to your wish & complete the job with time. My job would be good which you will like & appreciate.

$333 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sohamb03

Sir, as you have seen in my description I am a certified WordPress designer and can make your blog within just 3 days. You can check out my blog : [login to view URL] to see an example of my creation. Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dhruvjb12

Not to worry when we are here for you. We will provide the you the best features and best possible designs for you. Relevant Skills and Experience Html, CSS, JavaScript,bootstrap, php, codeignitor, ajax

$500 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0