Κλειστό

Get a Website Built

I am looking for rent a service (home, vehicles or anything) website like Airbnb or [url removed, login to view] or [url removed, login to view] where contents will be generated by community/end-users. I presume we will have more images contents. There will be a admin module from where we can managed categories, ads, users/groups and can generate reports. This site must be compatible on mobile devices.

I would not mind if someone sell all-ready developed or ready-made website if it meet all my requirements.

Please separately cost me for following items:-

1. Development (HTML5, PHP, MySQL)

2. Hosting Solution

3. Other features (SEO, Web Analyst, SSL)

List down all other features that you are providing in addition to above features.

Content will be

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML5, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: Get a Website Built - 17/01/2017 02:14 EST, get website built, ICT Get a website built, get a website built ict, https://www.freelancer.com/projects/php/Get-Website-Built-12208954/, Get a Website Built, Get a website built, Get-Website-Built, where can i get a professional website built, how much does it cost to get a website built, how much does it cost to get a desugner website built, get website built cheap, get a website built by a professional designer fast and cheap uk, get a website built, get a basic website built, making website compatible mobile devices

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #14924260

69 freelancers are bidding on average $386 for this job

SRajpurohit

Hello there, We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you with this task. We working on Web & App Development/Designing using latest technologies. Ankit Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$3608 AUD σε 30 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
8.6
michale21

Hello, As you want to develop a website for rent a service Airbnb or [login to view URL] We have 50+ highly experienced experts; we will assign you full time dedicated experts who will work on your job. Relevant Skills Περισσότερα

$1500 AUD σε 3 μέρες
(482 Αξιολογήσεις)
8.9
$155 AUD σε 3 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
8.5
sptechnocrats

READY TO START NOW!! It will be great if you can share more details about the project or you can answer quick questions: What is the purpose? What all pages you need? what all functionalities needed? Relevant Skills Περισσότερα

$526 AUD σε 3 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.2
wpoppo

Hello, I am a professional PHP developer with an experience of more than 8 years in creating and customizing PHP based websites, themes and plugins/modules. Relevant Skills and Experience I am well equipped in PHP, W Περισσότερα

$400 AUD σε 8 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
8.1
akash9958

Hello, I am expert in Web Development like Airbnb or [login to view URL] or gumtree.com.au. Do check my recent work: [login to view URL] Relevant Skills and Experience I have read your full requirement and wou Περισσότερα

$2000 AUD σε 14 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
8.2
xtreemsolution

Hi There I am Sam, having 7 years of experience in this domain personally to manage and execute the project as per client vision. Relevant Skills and Experience My company always believe in providing quality design Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.3
$155 AUD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.6
Webicules

i Certainly i will do your rent a service website with SEO and other features. work-sample: [login to view URL] Please share any reference link . Relevant Skills and Experience I have exposure of working on variou Περισσότερα

$666 AUD σε 8 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
8.1
mascotindia123

Hey Friend, We are 14 person team of developer, designer and tester provide you excellent services. Relevant Skills and Experience Myself having has 10 years experience of web site development. Expert in Custom pr Περισσότερα

$220 AUD σε 5 μέρες
(240 Αξιολογήσεις)
7.4
richestuser

Hey I have solid working knowledge in WordPress, PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery, JavaScript , theme development, customization of plugin. I am very much interested to work in your project. Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(236 Αξιολογήσεις)
7.2
Shopify

Hi, I (Myself a senior PHP Developer) have a team having experience of more than 10 years. Document for this project :- - Technical Project Proposal - Flow chart for this Project - Execution plan Relevant Skills and Περισσότερα

$257 AUD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.1
logintobusiness

Dear Sir/Mam, As per your project’s description, I can develop this website in Wordpress. Please send me a message so we can discuss about the project further. Relevant Skills and Experience You can have a look on my Περισσότερα

$250 AUD σε 12 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
7.1
gina999

Please check our work portfolio. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills a Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.9
covernal

Hi. I am a skillful and talented PHP developer. I have more than 5 years experience in PHP/Mysql/Apache. I have proficient HTML/Javascript/HTML5/CSS/Bootstrap/jQuery/AngularJS skills too. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.8
webtrix8

Hello, I have read through your project and I am incredibly interested in taking on your project. I am an experienced developer with a diploma in the field of web development and graphic designing. Relevant Skills Περισσότερα

$250 AUD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
6.5
laabhaa

Hi Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We read you project description and understand clearly so we are highly interested to work for you Relevant Skills and Experience We specialise in PHP Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.9
rajneeshsaini

Hello, In my career of 7 year I am consistently designing eye catchy websites based on client business needs. When designing website from scratch I starts with homepage mockup Relevant Skills and Experience http://5i Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.3
vigilantsoftware

Greetings! I review the scope of work. I am interested and confident to work in your project. I understood that you want to build a new website for rent services (home, vehicles, & etc) Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$1250 AUD σε 17 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.5
garima1181

As per the detail, Payal will provide three template functional schemes and sample pages to make your choice for layout. It will be developed as per your requirement document. Relevant Skills and Experience I have 6 y Περισσότερα

$300 AUD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.1