Ολοκληρωμένο

Fixing Theme or Switching Wordpress Theme & Content

Ανατέθηκε στον:

rogerscott0

Hello, how are you? Nice to meet you!. This is a piece of cake for me. I have reviewed your job description as well and very confident to handle this. I'm a professional designer, a expert developer and flawless test Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.7

48 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $146 για αυτή τη δουλειά

Risalat1

HI there, can you please sahre the link of the theme you want to implement to your site along with details of changes so we will estimate you accordingly ...............

$200 NZD σε 6 μέρες
(453 Αξιολογήσεις)
8.1
webdesign786

HI My Motion: "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. Let’s discuss in detail and start now? I am co Περισσότερα

$250 NZD σε 3 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
7.4
vtechiti

Hi there, I have gone through your requirement to design and develop a website So I'm perfectly able to do this Job and I assure you that will give you quality work in less than anticipating time. Here are some w Περισσότερα

$110 NZD σε 5 μέρες
(674 Αξιολογήσεις)
8.0
designchest

Hi there, I'm very interested to work on the project. I've completed relevant projects recently. Can you provide me website c panel login details please? I can rebuild the website for your business as you described. I' Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(442 Αξιολογήσεις)
7.8
PerfectTopStar

Hello I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I specialize in WordPress I can help you to find and fix this issue quickly I suppose that I know where is a Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.6
Ideallsolution

Hello How are you? I have read your job description. I can help you to fix theme or change perfectly I have rich experience over 5+ years working with WORDPRESS, WOOCOMMERCE, MySQL, PHP, JQUERY, PSD TO HTML, PSD Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.7
judyferrell3

Hello! I am a professional wordpress developer and have been designing and developing lots of fantastic wordpress websites. And have many experiences with theme customization and website optimization , website design Περισσότερα

$250 NZD σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
7.3
dynamitewebsol

Hello, I read your requirements and understand very-well and ready to start work from now. Thank you

$100 NZD σε 3 μέρες
(233 Αξιολογήσεις)
7.5
rajnish1579

I will update theme with new to look [login to view URL] better. *************************************** [Theme Design & Development Experience] *************************************** We have experienc Περισσότερα

$100 NZD σε 3 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
7.1
biznsoft

americassportscapital Website redesign - Kindly provide some reference designs you like and features you want to add in the website. We can give you DEMO before accepting the project , If you are satisfied we can co Περισσότερα

$51 NZD σε 3 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.2
ahsansaleemnaz

Hi , I can create your website from scratch I see it's not upto mark . Let's talk over in chat and discuss there

$250 NZD σε 3 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
6.5
smartwinz

Hi Greetings!!! I am an EXPERT Developer and Designer , having more than 7+ years of experience WORDPRESS Theme designer & developer having IMMENSE expertise with Modules Customization, Custom Theme Designing, Pl Περισσότερα

$133 NZD σε 2 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.1
reservestep

Hello there, my name is Anusuya and i’m a full-time, reliable, and highly experienced Freelancer with expertise in wordpress websites designing & development, Specialization in PSD to Wordpress, HTML to Wordpress etc. Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
MaxStar1

Hi, We are confident and greatly interested for your work. We have professional, experienced design and development team, they will fulfill your all requirements and will give you full support. We have made vari Περισσότερα

$166 NZD σε 7 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.5
kanyan

hi I can change the theme as you required so it looks [login to view URL] come in chat room for more [login to view URL] for your response. Thanks & Regards Kanyan

$130 NZD σε 3 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
6.3
sakshiarora90

Hello, I have gone through the job description and I am glad to inform you that I can do this job as I have more than 5 years of experience in designing and developing WordPress Websites also SEO. Please have a loo Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.2
flowidea

I will change your theme, did you choose any theme? My working experience area. Magento 1, 2, WordPress, Php, Bootstrap, Photoshop Please check my latest work. [login to view URL] [login to view URL] https://www Περισσότερα

$155 NZD σε 10 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.2
cricheaven

Hello, Sir. I have reviewed AmericasSportsCapital and have analyzed the improvements I can make in it. Do you want to redesign, or keep that design and make that design working on mobile and smaller devices, as the cur Περισσότερα

$200 NZD σε 7 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
5.9
dynamiccreator

Hi I am a WordPress professional designer and recently redesigned [login to view URL] to [login to view URL] you can see More websites designed by me are [login to view URL] https://gr Περισσότερα

$222 NZD σε 7 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.1
musabs

Hi there, I can update your website to look more interactive and nicer on all the browsers and screens. Let's talk over the chat or a call to discuss further details

$98 NZD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
5.9