Κλειστό

Dynamic Website

107 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $369 για αυτή τη δουλειά

synapcs

I can get you a clean and professional website within the timeline, see if you can share any reference website so that I have an idea of the design and functionality you are looking for. And also share me your conte Περισσότερα

$1500 SGD σε 7 μέρες
(266 Αξιολογήσεις)
9.4
sonuinfy

Hi There! Santosh Singh here with 10 years of web deigning & development experience. Please share the page design for all this 70 pages. After checking it I'll give you a revised quote. Looking forward to hearin Περισσότερα

$250 SGD σε 7 μέρες
(551 Αξιολογήσεις)
8.9
RockStone435

I understand that you need to develop a dynamic website with 70 pages. I have read details. I have built professional and responsive dynamic website in the past and can share the reference links. Looking forward to wor Περισσότερα

$180 SGD σε 7 μέρες
(601 Αξιολογήσεις)
8.8
sptechnocrats

Hi, I am Readily available to start working on your project! It would be really great if we can get connected here to understand requirements in more detail, or you can answer my following questions - What is Περισσότερα

$1055 SGD σε 20 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
8.6
KESHAVINFOTECH

Hi There, Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. Need a New Dynamic website with 70 pages. Job to be completed in 7 days (Max). Contents and Pictures will be provided. ==> I will pr Περισσότερα

$230 SGD σε 14 μέρες
(809 Αξιολογήσεις)
8.7
PhpYouth

Hello, Sir! I am an experienced web developer. I have read the project requirements carefully and I am very much interested in designing Website for you. I suggest we develop a website using Wordpress so you can easi Περισσότερα

$400 SGD σε 3 μέρες
(291 Αξιολογήσεις)
8.2
Champian

Hey! I have seen your project discussion but I need to discuss your website functionality of 70pages Please message me so we will discuss more in details and we are moving ahead I am waiting for your Positive rep Περισσότερα

$2000 SGD σε 30 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.9
webtrendz

Dear Sir/Madam, Gone through the project posted by you and clearly understood your need. Ready to discuss with him and move forward. Wordpress : 1, [login to view URL] 2, [login to view URL] 3, http:/ Περισσότερα

$666 SGD σε 7 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
7.8
bestworkontime9

Hi there, Greetings..!! I have gone through the project requirement and I am confident enough to create an aesthetic and receptive website with an ingenious design from scratch as per your requirement. In add Περισσότερα

$222 SGD σε 7 μέρες
(287 Αξιολογήσεις)
7.8
vtechiti

Dear Employer, I have gone through your requirement to design and develop a Dynamic Website with 70 pages So I'm perfectly able to do this Job and I assure you that will give you quality work in less than anticipat Περισσότερα

$157 SGD σε 7 μέρες
(672 Αξιολογήσεις)
7.9
maysaxena

Greetings! We are a team of experienced professionals and would like to build a New Dynamic website with 70 pages. Have a look at our profile and our reviews. We are capable of setting up a website with sleek and Περισσότερα

$150 SGD σε 10 μέρες
(432 Αξιολογήσεις)
8.0
mrinalbhuyan

Hi Mr. Mohan, I just go through your requirement and I have some doubt regarding your project. Let me know if you have some time to discuss the details further. I have already designed & developed many websites. P Περισσότερα

$115 SGD σε 5 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.5
fullstackdev1

Hello!! I have extensive knowledgeable, self-motivated, dynamic professional developer having 6+years experience in PHP| Wordpress| Joomla| Magento| Prestashop| Opencart| Shopify| Parallax| Bootstrap| HTML5+CSS3| Περισσότερα

$400 SGD σε 7 μέρες
(314 Αξιολογήσεις)
7.5
mascotindia123

Hello, I hope you all is well your side. I have WordPress, CMS , and PHP back-end skills. I'm ready to build and design website for you. I can do this work as per your requirement within the time. I have more than Περισσότερα

$180 SGD σε 3 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
7.5
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can design and build a professional and attractive 70 pages website as per your provided contents and pictures as per your requirements with mo Περισσότερα

$166 SGD σε 6 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.2
ravichedwal

Hello Sir/Mam, I have vast experience & very good knowledge of web designing & coding have developed many websites. Once you chat I will make a very good dynamic website for you as you required. Client's satis Περισσότερα

$385 SGD σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.4
seemasit

Hi, I had 5-year experience with Python, Laravel, Angular js, Node. Js, and Java so its easy and simple task for me. Περισσότερα

$3888 SGD σε 7 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.9
seoaceindia

Hello, I have studied Project in details and We are very confident getting you Dynamic Website development solution with 70 pages, high quality Design, Mobile Responsive site with guaranteed results and a site which Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.1
techwelfare

Hi, We have expertise in website design & development. We have 8 years of experience in creating website. Please send us a message so that we can discuss more. Thanks & Regards Techwelfare

$180 SGD σε 3 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
7.3
sstechwebindia

Hello There Greetings....!! I have a team of experience developers and a long list of satisfied clients...offering you very cheap rate with sure result...so please give us a chance to start our business relation. Περισσότερα

$422 SGD σε 10 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.9