Κλειστό

Design do projeto

22 freelancers are bidding on average R$216 for this job

logotrak

Expert in logo designing, using Photoshop, Illustrator. After reading your project description, we are highly interested in logo designing the application for you. Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(3038 Αξιολογήσεις)
8.6
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

R$210 BRL σε 1 μέρα
(595 Αξιολογήσεις)
7.3
eyenetindia

Hi I am Janki :) After reading your offer this looks like a perfect fit for my skill [login to view URL] some of my Creative designs here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia I have experience of working wit Περισσότερα

R$243 BRL σε 1 μέρα
(376 Αξιολογήσεις)
7.0
MetaDesignIndia

Hi, I'm ready to start the projet with creative design, 100% satisfaction. Below is the link of my portfolio for your appreciation. Thank you! https://www.freelancer.in/u/MetaDesignIndia.html

R$150 BRL σε 1 μέρα
(182 Αξιολογήσεις)
6.8
R$105 BRL σε 3 μέρες
(387 Αξιολογήσεις)
7.0
crea8ivecrowd

Hi Portfolio- https://www.freelancer.com/u/crea8ivecrowd.html [login to view URL] [login to view URL] Regards Dharmendra Relevant Skills and Experience Logo Proposed Περισσότερα

R$115 BRL σε 1 μέρα
(534 Αξιολογήσεις)
6.7
amiablege

Hi ASR house has perceived your logo design project; we are highly skilled in the project of your interest. ASR house is achieving ace from more than a decade on other websites and is pertaining to amplify its business Περισσότερα

R$105 BRL σε 1 μέρα
(260 Αξιολογήσεις)
6.2
Dreamofdesigners

Hi, JOB TITLE: Design a Logo We can deliver DESIGN ( 2-4 Initial Logo Concepts) Unlimited Revisoin less than 24 hours with professionalism. We will provide .ai, .psd, .eps, .jpg, .png , .pdf and gray scale files i Περισσότερα

R$466 BRL σε 1 μέρα
(297 Αξιολογήσεις)
6.2
articreations

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks arti Relevant Skills and Experience My Goal is to producing a High Quality Wor Περισσότερα

R$104 BRL σε 0 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
6.0
graphixpower2

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. I assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. Please check my awesome p Περισσότερα

R$90 BRL σε 0 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
5.8
graphicworld13

Hi, I am very interested in your project and also ready to start immediately. Please Give me one chance to work for you, I have expertise in graphics and illustration designs. I can design logo for you as p Περισσότερα

R$115 BRL σε 0 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.4
SGSgraphics

Hello, I am well experienced in this field around 7 years. I have read Your project description very carefully. I am ready to start your work immediately simer Relevant Skills and Experience Hello, I am well experien Περισσότερα

R$95 BRL σε 0 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.1
onedaygraphics

Hello, we are team of Professional Graphics designers. Working since 2007 and now a company “One Day Graphics “. WE GIVE MONEY BACK GAURANTY Relevant Skills and Experience my portfolio: [login to view URL] Περισσότερα

R$115 BRL σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
4.6
cre8ivelezend

Hi, I read your job description. I can design a logo for you. I can design professional and eye attracting logos. I have 5 years of experience in logo designing, graphic designs. I am a highly motivated logo designer Περισσότερα

R$416 BRL σε 0 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
3.9
morepayadm

Hi Sir / Ma'am, I have had look on your requirements and I am very much interested to develop your website . I have good have in android , iOS mobile apps & web apps development. I have done some jobs in past are rel Περισσότερα

R$90 BRL σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
antonious12

A proposal has not yet been provided

R$90 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$466 BRL σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
augustommaricato

Estou pedindo um preço baixo pois sou novo e preciso de avaliações. Habilidades e Experiência Relevantes Tenho 18 anos, sou novo na área, porém estudo desde 2012. Não tenho portfólio pois minhas artes são de autoria d Περισσότερα

R$105 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$200 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$777 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0