Ολοκληρωμένο

Design project

Ανατέθηκε στον:

ITYPETech

*** Highly Creative in Logo Design *** Hello, We can design a professional logo for you. You can expect Multiple concepts and then revisions according to your requirement. Logo Portfolio - [login to view URL] Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(970 Αξιολογήσεις)
8.5

88 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $75 για αυτή τη δουλειά

thelionstuidos

Dear Sir/Madam My name is Dil from The Lion Studios. I realize the importance of deadlines therefore I am proud to have a reputation of delivering on time and within the budget. You are welcome to have a look at my Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(755 Αξιολογήσεις)
9.3
colorgraphicz

Hello, Thank you for taking the time to review our bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am highly motivated and professional so ca Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(4341 Αξιολογήσεις)
9.0
vladspataroiu

Hello, I hope the feedback I got from former clients, my portfolio and completion rate will be enough to convince you of my work ethics and dedication: https://www.freelancer.com/u/vladspataroiu.html. I'm looking forw Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(810 Αξιολογήσεις)
8.7
Irfankaredia

Hello, Thank you for reviewing my bid. I reviewed project description and I can design LOGO according to your needs & requirements. - Unlimited Revisions - Multiple Formats provided I am an experienced graphic des Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(673 Αξιολογήσεις)
8.1
seabitmedia

Hi, Greetings from Seabit Media part of Seabit Technologies Pvt Ltd. We would love to design your logo, please message me We have gone through the project description. We can send you 4 designs to choose fr Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(2779 Αξιολογήσεις)
8.4
jxsarwar

Hi, I can design you an awesome and modern looking logo design as per your requirements and better than your expectations. I am a well experienced graphic designer and I’ve provided my services to many leading compani Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(430 Αξιολογήσεις)
8.5
alexeybyckov

Hi! I am freelancer from Ukraine Are you looking for a unique and cool logo? I'm ready to create. Please contact me. I will be happy to discuss with you the details of the project and for more examples. Check my log Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(503 Αξιολογήσεις)
8.0
MetaDesignIndia

Hello, We would be really grateful to you if you can consider me for your graphic/illustration needs.I understand that you need .After knowing your requirement I'm confident that I can deliver ravishing outcome on ti Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(355 Αξιολογήσεις)
7.4
designpoint52

Hello, We have read your project brief regarding logo design and we are ready to work for this project. Our Services are: » Unlimited number of revision until you satisfied. » Quick response and Clear communicat Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.6
teAmGrafic

We are mainly based on graphic related jobs on Illustrator and Photoshop. We also take up writing jobs like content writing, Editing, translations etc. If you come on freelancer chat I will be happy to show you the sam Περισσότερα

$42 USD σε 3 μέρες
(371 Αξιολογήσεις)
7.5
graphicspower

Hi Sir, Thanks for reading our proposal. We are ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 6 unique concepts with in one business day. Budget Only $30 USD. ================ Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(1164 Αξιολογήσεις)
7.7
startupbug

Hi, Can you provide me some more details regarding your logo design? An experienced US based creative happy to join your team. If you are looking for a copy pasted low quality Logo. Please discard my proposa Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(426 Αξιολογήσεις)
7.6
webhawks

Dear sir, We would like to create a logo for you including all standard features as per your requirement. Your need is an opportunity for us to create an innovative & attractive design logo for you..We are a team of Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
7.4
narearmine

Hi there, I'm Armine I’ve read your brief and can see that you’d like to build a logo I've 5 years experience designing logos.I am highly qualified for this project and would love to speak with You further abo Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(350 Αξιολογήσεις)
7.2
onyxstudioz23

Greetigns, dear client , please follow this link to see our portfolio https://www.freelancer.com/u/onyxstudioz23.html , we are ready to go with your project let's chat to understand more and clear Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(342 Αξιολογήσεις)
7.6
PolestarDesigns

Greetings ! I have read your post. I am interested to work with you. I can make professional and creative High quality animation for you according to your requirements. I will give you unlimited revision until you wil Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(423 Αξιολογήσεις)
7.2
pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(933 Αξιολογήσεις)
7.4
transformindesi9

Our goal is to assist our clients with their individual need. You will become part of our family and we will certainly provide high quality work to achieve your business goals. Creative team of graphic designers wi Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(410 Αξιολογήσεις)
7.4
mastasoftware

*** 24/7 Logo Design Services *** I have completed more than 1000 projects on freelancer.com. I am senior graphic designer with 7 years of experience in Logo and other graphic design services. I will design one Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(915 Αξιολογήσεις)
7.3
crea8ivecrowd

Hi Thank you for taking the time to review my bid. It would be my pleasure if i get the chance of serving you. I assure you that I shall provide you with variety of concepts and unlimited revisions till you are fully Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(733 Αξιολογήσεις)
7.0