Κλειστό

Design project

47 freelancers are bidding on average $149 for this job

logotrak

Expert in logo designing, using Photoshop, Illustrator. After reading your project description, we are highly interested in logo designing the application for you. Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(3036 Αξιολογήσεις)
8.6
exxarts

"LOGO DESIGN ” We will provide you initially best 4 logo options with unlimited revisions until you 100% satisfied. Massage us for more discussion. Relevant Skills and Experience Please check our logo portfolio: htt Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(1154 Αξιολογήσεις)
7.7
dpbhatt02

Can we have chat , as you can see we are top Rated for graphic and website, SEO Services. Relevant Skills and Experience [login to view URL]@N08/albums Proposed Milestones $45 USD - Proposed Let' Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(275 Αξιολογήσεις)
7.2
navyaarts13

My quote is Based on the details provided in project.. I am here for long term work relationship, so will give 101% best output from my end so that you will consider me only for future job. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$33 USD σε 1 μέρα
(554 Αξιολογήσεις)
7.2
esigners

This is a placing bid, please share your details so that we can discuss about the project. Relevant Skills and Experience [login to view URL], [login to view URL] Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
7.1
eyenetindia

Hi I am Janki :) After reading your offer this looks like a perfect fit for my skill [login to view URL] some of my Creative designs here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia Relevant Skills and Experience I have expe Περισσότερα

$31 USD σε 1 μέρα
(355 Αξιολογήσεις)
6.9
Creativeapes1

Hi, I would love to help. We will give you unlimited revisions and printable PDF, Ai or PSD at the end of the project. Please initate chat to discuss further Relevant Skills and Experience Please have a look at our po Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.8
Dscapes30

o Initially 3 design concepts. o Unlimited revisions. o First turnaround within 24 hours o 100% customer service. Relevant Skills and Experience Please visit our portfolio section to see our logo portfolio. http://ww Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(560 Αξιολογήσεις)
6.7
pixtualgraphics

Hi, https://www.freelancer.com/u/pixtualgraphics.html [login to view URL] [login to view URL] Regards Sushila Relevant Skills and Experience logo Proposed Mi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(758 Αξιολογήσεις)
7.1
$49 USD σε 3 μέρες
(379 Αξιολογήσεις)
7.0
graphityart

My quote is Based on the details provided in project.. I am here for long term work relationship, so will give 101% best output from my end so that you will consider me only for future job. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$32 USD σε 1 μέρα
(151 Αξιολογήσεις)
6.5
$30 USD σε 0 μέρες
(374 Αξιολογήσεις)
6.4
$155 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.4
stt2design

Hello, I can design your logo 'Balance of Extremes'. happy to chat further with you if you have any questions. Thanks, PORTFOLIO - [login to view URL] Relevant Skills and Experience Logo design Graphic design Pr Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.6
crea8ivecrowd

Hi Portfolio- https://www.freelancer.com/u/crea8ivecrowd.html [login to view URL] [login to view URL] Regards Dharmendra Relevant Skills and Experience Logo Proposed Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(521 Αξιολογήσεις)
6.7
Jeetendra72

Hello 100% Original Designs and 110% satisfaction Unlimited Concepts and Revisions in 6-10 hours, Final files Provided {PDF, AI, PNG}. Full Copyright Ownership [login to view URL] Thanks Relevant Skills Περισσότερα

$277 USD σε 2 μέρες
(459 Αξιολογήσεις)
6.6
DaNaDesign08

Hi! As I understood You need a logo for "Balance of Extremes" Relevant Skills and Experience I’m professional graphic designer. https://www.freelancer.com/u/DaNaDesign08.html. You'll receive: initial 100% original co Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.1
Graphikqueen

Proposed Milestones $35 USD - project milestone

$35 USD σε 0 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.3
$31 USD σε 0 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
6.3
articreations

My Goal is to producing a High Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. I am Interested To do that Your Project. Thanks arti Relevant Skills and Experience My Goal is to producing a High Quality Wor Περισσότερα

$32 USD σε 0 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
5.9