Κλειστό

Design a logo and feature banner for an App

46 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £27 για αυτή τη δουλειά

ksolak

Hi Akan, what a nice day! hope you enjoy it I willing to work on your banner and logo projects. I dont want to use long sentences in my bids. just please check my portfolio and reviews to see my skills. You can check Περισσότερα

£32 GBP σε 1 μέρα
(907 Αξιολογήσεις)
8.0
(1266 Αξιολογήσεις)
8.0
tanvirmrt

Hello, You just posted a project called "Design a logo and feature banner for an App". Anyone can easily learn graphic design software’s and can copy designs from internet. To design something unique & good designs you Περισσότερα

£20 GBP σε 2 μέρες
(1502 Αξιολογήσεις)
7.7
designsmaker0

Hi, ⭐⭐⭐⭐⭐ Thanks for sharing your project details of logo [login to view URL] a logo and feature banner for a parental app that aims to teach kids by blocking their access to the phone until they answer some educational ques Περισσότερα

£15 GBP σε 1 μέρα
(988 Αξιολογήσεις)
7.7
(1578 Αξιολογήσεις)
8.0
(676 Αξιολογήσεις)
7.4
DesignsQueen

Hi, I have read your project design logo and feature banner for a parental app that aims to teach kids by blocking their access to the phone until they answer some educational question.. Please must need to discus bef Περισσότερα

£15 GBP σε 1 μέρα
(647 Αξιολογήσεις)
7.0
eDesignerExpert

Hi, Greetings. I am Ramneet Kaur. By going through your project regarding "logo and feature banner design" and I will definitely help you as my experience match well with this project. I will give you high-quality work Περισσότερα

£25 GBP σε 1 μέρα
(457 Αξιολογήσεις)
7.0
(322 Αξιολογήσεις)
7.2
argha0007

Hello Mate, I've checked the attached files and interested to create a professional & beautiful Logo and Banner Design for your parental app project. I work smart and ardently follow deadlines along with unique and cus Περισσότερα

£40 GBP σε 1 μέρα
(498 Αξιολογήσεις)
7.4
rawtech19

Hello there, I have seen your project that you are looking for Logo and Banner Design. Sure this can be done. I work with honesty and do not hesitate to tail little more to make clients appease. You will get unlimited Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(174 Αξιολογήσεις)
7.2
AngelDezines

Greetings! I can get this done in 12 hour. I'm very much confident to full fill your all requirements.i read your project "Design a logo and feature banner for an App" details. I can safely say that we will not com Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(443 Αξιολογήσεις)
6.8
creativebooster

Hi, As you said, Design a logo and feature banner for a parental app. I will create a logo and feature banner for a parental app. I'm ready to start work on your project righ now. So Let's discuss the project details Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
6.7
DezignzBeasT

Greetings..! Got the Brief of your project "Design a logo and feature banner for a parental app that aims to teach kids by blocking their access to the phone until they answer some educational question and so on.." Ha Περισσότερα

£100 GBP σε 1 μέρα
(195 Αξιολογήσεις)
6.6
masterdout

Hi! I think that I am a perfect fit for your project. I am a Professional Designer and Web Developer with more than 7 years of experience in Logo Design, Illustrator, Photoshop, Graphic Design and Banner Design. Please Περισσότερα

£20 GBP σε 7 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
6.4
kreaytivefox

Hi! This sounds like a great opportunity! I reviewed the project description and I can do it according to your needs. I have been working for 7+ years in a marketing firm as a designer and brand strategist and also r Περισσότερα

£40 GBP σε 2 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
6.4
Serious1Gamer

Hi, i will do you a sample of the App Logo & Icon Design BEFORE YOU AWARD ME, i've read all the project description, and checked your attached image and PDF file, i am free for your project; those are some of my previo Περισσότερα

£43 GBP σε 1 μέρα
(165 Αξιολογήσεις)
6.3
ilyasrahmania

Hello! I am professional Logo Designer and I use Illustrator & Adobe Photoshop. I am super sure that I can meet Graphic Design, Banner Design, Photoshop, Illustrator and Logo Design skills at my best. I've read your Περισσότερα

£30 GBP σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
6.1
sainil786

Hey! I've read your project details for Design a logo and feature banner for an App. I can deliver your work in less than 24 hours with professionalism. I am giving you surety of 100% satisfaction. I will give you unli Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(158 Αξιολογήσεις)
6.2
muskaannadaf

Hi , i'm Asma , I am a Graphic designer And Web Developer with 8 years of experience. I offer unlimited revisions till the satisfaction of my [login to view URL] biggest strengths are the ability to think out of the box, strong Περισσότερα

£20 GBP σε 2 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.2