Κλειστό

Create an Html email signature for Microsoft Outlook

I have an email signature as an illustrator file. I need someone to create an HTML version we can easily use in Outlook.

Needs to be very simple to implement.

Ικανότητες: CSS, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PSD σε HTML, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Ταυτότητα Εργασίας: #18140102