Ολοκληρωμένο

Convert PSD designed Banners to HTML5 with some animation

Hello, we need a 300x600 banner converted to HTML5. It has a little bit of animation as well. There are 2 revolving frames. Banners are already designed and I will supply the PSD files and specifications from the website.

Ικανότητες: Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML5

Περισσότερα: psd convert in html, psd convert html css, i need pull up banners designed 800mm by 2000mm, layered psd convert html, html psd convert wordpress, psd convert html form, psd convert html email file, psd convert html paypal, psd convert edm html, psd convert html tables, download psd convert html, psd convert html downloand, psd convert html mail, psd convert html css software, psd convert html, vertical banner design software, online banner design production process, charge banner design, best banner design, photoshop banner design apple

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #12031583

Ανατέθηκε στον:

$30 AUD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.5

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $35 για αυτή τη δουλειά

navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

$21 AUD σε 1 μέρα
(918 Αξιολογήσεις)
7.7
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Περισσότερα

$19 AUD σε 2 μέρες
(484 Αξιολογήσεις)
7.1
nddungha

Hello I have experience with HTML5 banner. Thanks. ..................................................................

$35 AUD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
6.1
jasbirsaini30

Hi i am experienced in this kind of job and know how to this job, i did lots of job like that.. i can do it perfectly and make you fully satisfied. see my ratings and reviews to make you more confident on me and my wo Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(102 Αξιολογήσεις)
6.2
graphicworld13

Hi, I have expertise in website design and development. I can converted banner to html5 website as you mentioned in description.. I will sure give you high quality and eye-catchy work. I have done n Περισσότερα

$22 AUD σε 2 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.5
mohsinhassan63

Hey sir, i want to discuss about job please hit me up in the chat, before you are awarded. I'm ready to start immediately, Please contact me and let's get this done! If you like my work then we can work long term:) Tha Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.7
Saliths

Hello there, Sure. I can work with your project “Convert PSD designed Banners to HTML5 with some animation “ until you satisfied. I have been working as a web developer cum virtual assistant for the past 7 years and Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.3
webarox

Hii Greetings!!! I have read your requirement I am having 7+ years work experience in HTML, CSS, Photoshop, Responsive with Bootstrap. Have made lot of Mock-ups over the past 7 years. I can give you m Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
5.4
techwelf

hi Please let us know when you will be available so we coukd discuss in details.

$55 AUD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
amanhk123

We have taken an overview of your project requirements. We have potential designer with us who are capable of serving and delivering the best results. Kindly provide us complete details about your requirements and let’ Περισσότερα

$20 AUD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
ContrastInc2016

Hello, We are an experienced group of professionals having 6+ years of hands-on experience in Website Development (using HTML5/CSS3/Javascript/jQuery/Bootstrap). We will be able to deliver the product you have in y Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
AKU13005

Proposal Anda telah saya baca, harap mengirim FILE untuk dapat saya lakukan. Saya memberikan hasil disain yang baik. ini adalah proyek pertama saya.

$30 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mustansar016

i will complete your project according to your need with in time and [login to view URL] you hire me you will not be disappoint

$61 AUD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
prasanta3

Greetings from Park Universal. Arts sector Park Universal established since Three year . At our company there will be provide quality service that exceeds the expectations of our esteemed customers. we include s Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0