Ολοκληρωμένο

Convert MP4 files to AVI and GIF

Convert all of the files in this folder (16 MP4 files, about 10 seconds each:

[login to view URL]

Convert to NON-LOOPING animated GIFs with a maximum file size of 16mb, retaining as large a height/width as possible.

Also, convert all to .wmv. No limit of file size, keep the quality as high as possible.

Deliverables:

- 16 animated gifs (non-looping)

- 16 wmv files

Ικανότητες: Adobe Flash, After Effects , Κινούμενα Σχέδια, Σχεδιασμός Γραφικών, Υπηρεσίες Βίντεο

Περισσότερα: convert kar files avi, convert effects files avi, android app convert mp4 avi, mp4 to gif converter download, convert gif to video iphone, gif maker, gif to mp4 app, gif to video converter free download, avi to gif, youtube to gif, mov to gif, animation, graphic design, adobe flash, hire me, after effects, video services, convert mp4 avi android app, convert wmv files mp4 files, convert mp4 avi android

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) Broadway, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #16468140

Ανατέθηκε στον:

loopcut

Hello, I am going to convert your .mp4 video files to .vmv or .avi and gif in adobe media encoder and deliver all 32 files in 2 days.

$30 AUD σε 2 μέρες
(302 Αξιολογήσεις)
7.7

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $37 για αυτή τη δουλειά

ajvfxworld

Hello Sir Sir i have 7 years of experience in after effects . I PROMISE you i will do the perfect job I will do revisions till 100% satisfaction. My portfolio [login to view URL] Kind regards Ajay

$24 AUD σε 1 μέρα
(239 Αξιολογήσεις)
7.3
S4itatel

Hello there! My name is Paul and I'm a part of the production company with an excellent reputation and great experience. If you are interested, I will be glad to convert all of your mp4 in a couple of hours maximum. Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.0
prachigraphics

hello there i am professional after effect & motion graphics artist. i have experience of 3 years. i am sure that i will give you the best [login to view URL] contact me to discuss on it. thanks

$30 AUD σε 1 μέρα
(447 Αξιολογήσεις)
6.9
sgdesignstudio

Hi there, I am Smikesh from Day Moon animation. Please contact us for more discussion. Regards Smikesh

$40 AUD σε 2 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.8
akashcanalso

Hi there, thanks for considering my bid. I am experienced Photoshop Artist and working in this field from last two years and also worked for some studios. I can assure u that I will deliver the the best quality work us Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(183 Αξιολογήσεις)
6.6
graphicmonster

Hi, I have expertise in Max, maya, After effect,2D & 3D (design,modelling,rendering and Animation) I have read your requirement carefully.I can Convert MP4 files to AVI and GIF for you as per your requirement. Περισσότερα

$72 AUD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.0
maryamsairi94

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.0
mahmoudkhaled1

Hi there, I can do that you will get 32 file 16 animated gifs 16 wmv files ready to start now thanks

$150 AUD σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
banuandrei

Hello my name is Andrei! I'm a photo-video editor. For the last 4 years i worked exclusively on Freelancer.Com and before that i worked another 4 years for a few TV stations. As a video editor i can do pretty much anyt Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
5.9
idesignwork

Hi, As a highly skilled graphic designer. I read your project description of Convert MP4 files to AVI and GIF As professional with 5 years experience as Graphic Designer.I have extensive experience in designing Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.4
rhlsharma310

Hi there I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectations I have attached samples of work very similar to what you are seeking http://brandonfiege Περισσότερα

$166 AUD σε 2 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.9
luciannegrut

Hello! I am a professional video editor and I can help you converting the mp4 files to avi as requested in regards he project description. Looking for your reply! Best regards, Lucian

$25 AUD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.7
illustrationart1

Hi, I just read your Convert MP4 files to AVI and GIF project description. I can do it and ready to start work immediately. I will give you first draft with few hours. The design provided will be creative and accor Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.4
Sajans904

Okay understand. i am ready to start work on this. send me message i have some question. Relevant Skills and Experience design Proposed Milestones

$30 AUD σε 1 μέρα
(103 Αξιολογήσεις)
5.0
mangugeng

I can convert this video. Relevant Skills and Experience I can convert this video. With after effevts and photoshop program

$28 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
NicolausPrama

Hi there. I made an example GIF from your video to see. Please chat me to give your email. Looking forward to do it. Feel free to contact me :)

$25 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
TanayDutta

Hello Dear, I would like to help you in this project. I read the description & able to start right now. So please hire me to get a quality service. Thanks & Regards, Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
vijdanismet

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
redraylight

Dear Sir I can do it. I have full experience this task. I just started in freelancer but I started for 6 years. I am full confident to complete your project and I do my best if you let me bid on yours. I focus on Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0