Ακυρώθηκε

Content Creator for clients social media calendars -- 3

Hey guys, looking for an experienced freelance content writer & graphic designer.

Highly skilled in photoshop, image design/ layout for SM content and audience engagement.

Medium volume of content needs to be created month to month from images and copy to short form videos.

I'm looking for someone to work with over the next three months with potential of consistent work for additional 6months.

Clients range from the beauty industry, skin care, makeup and hair removal to cosmetic injectables, online web tv shows, restaurants, cakes and home cooking products.

Video editing experience would also be a PLUS and the ability to create Instagram content quickly.

Social media content examples attached that would be used on Instagram Or Facebook for our cosmetic injectable client.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Διαφήμισης, CMS, Copywriting, Σχεδιασμός Γραφικών, Photoshop

Περισσότερα: social media cover creator, social media manager creator, social media profile creator, examples content aggregator web page, social cms portal auto generate web software, content query web part custom date field, content aggregator web site, sharepoint content query web part seven days, custom content query web part, sharepoint content query web part, show image field content query web part, free social networking pornsite content, developing content sharing web application, developing content church web site, content map web page

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11994166

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $155 για αυτή τη δουλειά

$155 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0