Κλειστό

Building a design template website

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $487 για αυτή τη δουλειά

extreamcode

HI, I can assist you with design template website. This is a placeholder bid, I would be able to quote final price and time after discussion. I highly value professionalism and hold myself strictly accountable to my Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
7.7
phpdeveloper100

Ready to make best design temeplete as needed, Please open Message box so that we discuss it in detail Expertise ================== - PHP - Cryptocurrency - Code Ignator - Magento - Laravel - Wordpress - Ze Περισσότερα

$586 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.3
nataliaomelchenk

Hi there. I read your descriptions and understand. I am a expert of web fields. In particular Canva is my favorite skill. If you hire me I'll do my best. Thanks for your attention.

$555 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.9
laabhaa

Hi Greeting of the day! Thank's for providing us with an opportunity to bid on your project. we can make this professional and corporate website as per the requirement We have 450+ projects completed by our 24 + em Περισσότερα

$650 USD σε 20 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
7.4
technovicinity

Hello, First of all, its my pleasure to bid on your project, I have gone through your requirements and understand that you need a website similar to Canva. We are a highly skilled team to provide you the best experi Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
7.0
Meagan26

Hello, I have read through your project and I am incredibly interested in taking on your project. I am an experienced developer with a diploma in the field of web development. i have recently also earned my preferre Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
7.4
WebColorIn

I do sites and love to take up the job. Website like canva... and as you want. Open chat to discuss details. Thanks, Satya - 8+ Years into Web Programming 100% Completion Rate | 100% Satisfaction Guaranteed | Pay Περισσότερα

$460 USD σε 14 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.1
$526 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.7
Walkingdreams

Hello, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. We are the team of 10 employees and over past 6 years we have completed 100+ projects. We al Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.2
$533 USD σε 10 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
6.7
CrazyWebGuru

Hi, I have read your doc carefully and understood your requirement. I have already experienced page builder in a similar project and can perfectly build the site. The project have outsourced a month ago and you can Περισσότερα

$1000 USD σε 15 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.5
AdhamSoft

..... Our full effort will be yours ..... This link is an Exam System [login to view URL] We can make all modifications you need to this system By checking that link you will know Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.1
ByteSols

Hi, This is Mills, I am an expert web developer with more than 6 years of experience and can perfectly manage the requirements you have mentioned, let us talk and finalize things. Some of my skills are mentioned bel Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.3
rahul668

Hello, Hope you are doing well..!! I have gone through your requirements and I will assist you with the same so please connect back and share the details of the project so that we can discuss about the scope of t Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.4
abhijitdutta1989

Dear Employer, I am a WordPress expert, have good knowledge in web design ( PSD, AI ) and development ( html, html 5, bootstrap, Responsive coding , Custom php, WordPress, CI, Magneto, Open cart , Joomla ) and I am ver Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.0
KGeorgy

Hello, Thank you for the job posting. It’s a pleasure to meet you. I’d really like to work with you on this one if possible! I do have a couple of questions, but first I’d like to make you an offer and some backgrou Περισσότερα

$1111 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.0
AmirMas00d

Hello, I have Gone through your beief and highly intrested in developing this websitew as I am an experience logo/Brand identity designer. You can check my portfolio : [login to view URL] I would Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.7
schoudhary1553

Hello, i have read your project details and i can help you with 100% quality and your satisfaction. I have delivered more than 400 project with client satisfaction. Please see my profile . I have more than 5 years o Περισσότερα

$400 USD σε 6 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.9
inthebush

Dear Client. Nice to meet you. Thanks for posting this job. This is what I am looking for. I believe my experience and love for web development makes me a great fit for this job. I have very deep knowledge and sk Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.8
aihimel

Hi their, I can create the full stack website that will work on mobile and desktop that will represent your requirement business in a professional way and I can start working now and get the job done as soon as poss Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.5