Σε Εξέλιξη

Build me a website - 28/06/2018 09:25 EDT

Ανατέθηκε στον:

PhpYouth

Hello Sir! I am an experienced web developer. I have read the project requirements and I am very much interested in building this Website for you similar to reference site. Relevant Skills and Experience I suggest we Περισσότερα

$600 USD σε 12 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
8.1

117 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $798 για αυτή τη δουλειά

infoway

Greetings!! # I have gone through the document as well as all the reference website, so you want to build a flight delay compensation website, right? Please come over a chat to discuss further. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$1411 USD σε 30 μέρες
(714 Αξιολογήσεις)
9.8
aistechnolabs

Greetings Thanks for the opportunity I am Krishna from AIS Technolabs. We have Good experience on your all features requirement, please review our portfolio: Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

$4035 USD σε 30 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
9.1
graphicaa

Hi, Need to discuss with you please initiate chat Relevant Skills and Experience we have 24 developers with various skills, Mostly we are sound in PHP based Please check my past website [login to view URL] Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(676 Αξιολογήσεις)
9.0
monitrix

Hi, Checked the competitor sites, document and will provide you professional, clean website and apps. I have few queries regarding the functions let's discuss more. Th@nks Relevant Skills and Experience PHP, website Περισσότερα

$794 USD σε 30 μέρες
(520 Αξιολογήσεις)
8.9
omsoftware

Hello, Greetings!! Yes I have understood this project that it helps passengers to know about flight details Relevant Skills and Experience Yes I can work on it because I have great team to develop your project and w Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
9.2
bdsiddhi

Hi, * As i understand, You want to build a modern & elegant website similar to [login to view URL] ..Right? * I also reviewed your attached document & confident to work on your project. Relevant Skills an Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
8.5
World515

Hello I have understood your project description fully and am ready to start work for you right now. Please contact me so that i can start right now. I will deliver you great result asap. Stay tuned, I'm still Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(385 Αξιολογήσεις)
8.0
pbsoftware

Hi There, Project requirement:- As I can see that you are require to develop a claim/compensation web solution for flight cancellation. Relevant Skills and Experience I have seen competitors websites, modules require Περισσότερα

$4294 USD σε 25 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
8.4
webqueue

Hi, I have checked the references and and I understood the requirements. But I would like to discuss with you. Please let me know in details. Relevant Skills and Experience [login to view URL] http://seidojuku.c Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(450 Αξιολογήσεις)
8.6
$588 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.6
ashok1984

Hello there, We have around 10 years of experience in website development, so we will help you to develop site similar to [login to view URL] Relevant Skills and Experience Graphic Design, HTML, PHP, SEO, Website Περισσότερα

$2941 USD σε 60 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.6
raindropsin

First check this : [login to view URL] This screenshot will give you an idea as i visited the given document and i am not an auto bidder. 100% Will do this job. Relevant Skills and Experience I have 8+ Years of Περισσότερα

$2117 USD σε 27 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
7.8
$3300 USD σε 20 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
7.7
$555 USD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
8.1
idragon712

Hi I have read your description. I think it is a simple and I can finish it in timeline. Relevant Skills and Experience My Skills: PHP, WordPress, Open-cart, Codeignitor, Woo-commerce, ASP.NET, MVC, C#, MSSQL, MYSQL, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
7.4
$444 USD σε 10 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.5
suhelshaikh

I UNderstood that you need a site similar to the sites you have shared with all the same features like tracking, compensation, enquiry etc. Relevant Skills and Experience I'm developing sites for 7 years. Expert in BO Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.5
MasterRewathi

Hi, As per your requirements I can develop a Responsive WordPress site. It Allows you to manage and update easily in the backend, You will get Support and assistance after website development. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(420 Αξιολογήσεις)
7.9
marketingmindz

We have built some Websites listed below:- [login to view URL] [login to view URL] Can you share the plugins for the website? Can you share the services you want on a website Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.1
raoasghar

hello I have read your description and understood all the requirements that you mentioned. I can provide you an elegant Website just the way you need it Relevant Skills and Experience Web Programming Web Engineering Περισσότερα

$1176 USD σε 21 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
7.5