Κλειστό

Build me a site

I need a site that can intergraded with a gps device that can control a car and interstate with my rental car software.

I need someone that can help me figure out what gps equipment I need then program it to work with a site that will send information to my rental car software called tsdrental they are web based and have api but basically the gps device needs to be able to lock and unlock car, enable and disable starter, and locate vehicle and read fuel levels, speed and engine lights, then I need an app that will be customer facing that will do all the work like uber then I need it to push to my rental software for reporting.

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Programming, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress

Περισσότερα: i need a website designer, build me a website uk, hire a website designer, website builder, website designers, how much does it cost to hire someone to build a website, how much does it cost to build a website for a small business, build me a website for free

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Sikeston, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17855138

98 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $9302 για αυτή τη δουλειά

kchg

Hi, This is TOP 6th freelancer of freelancer.com. As you can see in my profile I have so much experienced building the websites using various frameworks for over 10 years. Especially I have so much experienced with i Περισσότερα

$10000 USD σε 30 μέρες
(497 Αξιολογήσεις)
9.7
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience: __Similar__ [login to view URL] __Other Works__ Taxi [login to view URL] Περισσότερα

$5634 USD σε 30 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
9.1
codeguru786

Hi, I've read the project description and very confidence to develop the website for cars. I'll provide you with the highly skilled & dedicated PHP, JavaScript, front & back-end web developers and complete the app in t Περισσότερα

$10000 USD σε 30 μέρες
(728 Αξιολογήσεις)
9.4
cr8tivewebexpert

Greetings, You may find our bid on the highest side but that reflect delivering you complete solution which you have detailed in your requirement. 1. app which sends data to server about vehicle 2. app for users Περισσότερα

$29411 USD σε 50 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
8.8
SRajpurohit

Hello Mochs123, We have developed UBER type projects before & also developed IoT based project, hence, we are confident to assist you with the similar requirement. Here are the relevant URLs for your reference: h Περισσότερα

$9411 USD σε 30 μέρες
(313 Αξιολογήσεις)
8.9
graphicaa

Hello, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. After our conversation, we will submit a detailed proposal. Thanks Sebastian

$5000 USD σε 30 μέρες
(712 Αξιολογήσεις)
9.1
wpoppo

Hi, Hope you are doing great! As per the need, you wish to create aCar rental system like Uber and here are couple of points that i wish to clarify:- 1) Will you be providing a test software sample? 2) The Web AP Περισσότερα

$7647 USD σε 50 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
8.5
EliteSolution8

Hello I've read your description and can know that you'd like to build a car rental software with a GPS device integrated. As a senior developer who has good experience in web design and development, I'd like to he Περισσότερα

$10000 USD σε 60 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
8.3
ukroficer

Hi guys! My name is Yana. I am a manager of Webcapitan team. I would like to propose you a help from professional web-developers. We are ready to build you a site that can intergraded with a GPS device that can contro Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
8.4
mmagr99

Yes we can handle this without any issue :) We also have to create Restful api for communication along with GPS device integration :) - [login to view URL] (A web application for time tracking) - [login to view URL] Περισσότερα

$10000 USD σε 80 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.5
Reflexlogic

There are lots of option available in market. We need to discuss regarding specific requirements so we can suggest you best option. we can integrate gps with website. Regarding control of the car its kind of research w Περισσότερα

$50000 USD σε 90 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
8.8
bhawanbaweja

Hello, Which devices you want integrated? I would need api details of those devices and the workflow of how you want the site to work. What exactly do you mean by control the car?? Please be more elaborate Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
8.7
ahmadayaz

Hi sir, I am experienced Web,app developer and coder;I’m very well versed with Custom theme, plugin development & Customization.I managed to do large scale web,ecommerce development according to client requirement Περισσότερα

$7222 USD σε 30 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
8.3
augurstech

Dear Employer, Greetings From Team Augurs..!! Coming to your project scope you can hire our exp programmer for developing your website that will be integrated with a gps device that can control a car and intersta Περισσότερα

$6176 USD σε 45 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
8.2
gkws

Dear Employer, Greetings from Risensys!! A leading Web & Mobile Development Company. I have entirely understood your requirements about this project and so felt the desire to develop it for you. We will fulfill a Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(389 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Dear Client, ** SIMILAR WORK DONE ** • Taxi/Cab/Uber [login to view URL] [login to view URL] == http:/ Περισσότερα

$8000 USD σε 30 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
8.5
fennel

Hi, Do you want mobile application for gps tracking? Or you want any site or something else? If you want mobile app and site I am comfortable to develop. Looking forward your reply. Regards,

$8823 USD σε 30 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
8.2
Friends4it

We already have built large scale applications, CRMs, ERPs and huge systems, can be found in our website [login to view URL] Please share me more detail of requirements for your system.

$10000 USD σε 50 μέρες
(453 Αξιολογήσεις)
7.9
aashshak

A site that can intergraded with a gps device that can control a car and interstate with my rental car software. How are you? I specialize in full scale of web design & development, including ASP.NET, C#, PHP, W Περισσότερα

$8000 USD σε 50 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
7.6
Sonia8619

Dear Sir / Ma’am, I am writing a proposal for your job.I have gone through the complete job description and placed bid accordingly.I am really interested for this project as this is area of my [login to view URL] near a Περισσότερα

$8333 USD σε 12 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
7.7