Κλειστό

Build School Age Year Group Calculator

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $134 για αυτή τη δουλειά

octopus823

How are you? I am very interested in your task. I read your proposal carefully. I am a talented and experienced Web expert. I can complete your task perfectly. I want to know your task in detail. Please contact Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
9.1
superman1987417

Greetings. I'm an expert web developer with 8 years of experience. I'm very interested in your project. PHP is my expertise. I can build your script perfectly. I request you to look into my work history & reviews Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
7.3
isyncevolution

I have checked the script and it should be done on the core PHP and I can make it quite easily. Please fing below details that may help you to selection developer 12 Yrs. Exp. in Web Software Development , Design & Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.7
CrazyWebGuru

hello client. how are you? thanks for your posting and nice to know you. i am experienced web designer and devleoper. i have enough of experience with jquery, angular, php, mysql and so on more than 6+ years. i ca Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.6
gauravmittal1989

Hi, I have checked link and create the same for you. Rest, I am a professional Web Developer (both Back-End and Front-End) with 6+ years of experience. Extensive experience with: WordPress, Shopify, Magento2, W Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.8
shiningdevelopor

Hello nice to meet u I have experienced for five+ years I can make your job perfectly I think that your job is good for me I m attractive for your project thanks to view my proposal thank u

$200 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
7.0
mninfotech2

Hi there, I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this, I am ready to complete your work with your satisfaction I will make the same as you need and men Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.3
techsoftpk

Hi there, I am Faisal professional Mobile Responsive Web designer & developer. I read your project description and have few queries to discuss, Please come in private chat to discuss more in detail about Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.0
technovicinity

Hello, First of all, its my pleasure to bid on your project, I have gone through your requirements and understand that you need an age calculator developed. We are a highly skilled team to provide you the best exper Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.1
ferozstk

Hello, After reading your project details I believe I'm suitable for this project. As I'm expert on with more than 5 years experience. Please feel free to contact me. I am looking forward to hear from you. Περισσότερα

$130 USD σε 2 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.6
mamoona016

Hi i am ready to BUILD ON YOUR DEMONDS. I will provide you 100% quality work and satisfied [login to view URL] you don't have to pay anything in advance , you have to pay only once you will be 100% satisfy .When do you wan Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.7
artistixeit

""we can build School Age Year Group Calculator as according your requirement "" please check our work below:- 3D Cart: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.6
michealperfect

Hello Sir, I can give this School Age Year Group Calculator work with 100% satisfaction within time limit.I have a lot of experience in designing and development workIt would be ideal if you Feel allowed to get in tou Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
6.9
abhyasam

yes I can do it easily.

$150 USD σε 5 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.6
spryox

Hi I checked the calculator on reference website. I would like to know what are the functionalities of your calculator. Waiting for your response to discuss further.,

$100 USD σε 5 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
6.1
hsashankar

Hi, I have done similar thing in the recent past in the Freelancer alone. and also doing 1 currently. All are back-end independent and responsive - can fit into any device beautifully. Here are the some of the Περισσότερα

$83 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.7
Vedtechnology

Hey MaseruBritish ! I am specialize in web site style and development and are excited for the chance to figure with you in accomplishing your goals. I am well equipped in PHP, MYSQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY and A Περισσότερα

$250 USD σε 12 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.1
suritaverma

PLEASE SAY HI I have gone through your project requirements that you need a Web developer.I have 5 years of functional experience in development. I am highly skilled with Html5, css3 ,xml, Psd To HTML, Core PHP, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.1
maverickindia

Dear Client, Before Awarding to Anyone give me a chance & kindly discuss your project in detail with me. I have read your requirement carefully and got total understanding of the project .No fake commitment,100% qual Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.2
Mark98998

Hi, I have gone through your project description and I'm interested to work with you. I'm very passionate and professional about my work and give good quality of work to client. I have more than 5+ years of experi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.1