Κλειστό

Build me a personal entertainment website

72 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $184 για αυτή τη δουλειά

sapotacorp

Dear chloevongfe! We are highly interested to work for you I'm #1 WordPress Vietnam in here.. Our WordPress's projects: [login to view URL] Our latest United States's projects: [login to view URL] Περισσότερα

$212 USD σε 6 μέρες
(922 Αξιολογήσεις)
8.6
fastworkontime1

Hi there, I have gone through your project detail and I can surely set up a Clean & Professional; Flawless; Secure; Fast-Opening; Easy-to-Navigate; SEO-Friendly; Browsers-Compatible; Perfect-Responsive personal en Περισσότερα

$160 USD σε 3 μέρες
(574 Αξιολογήσεις)
8.4
cheapestandbest

Hello, we are a diverse team of young and dedicated developers who love WordPress. We offer custom PSD-to-WordPress development, pulgin development, wordpress blog customization and other developments of the highest Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(828 Αξιολογήσεις)
9.1
raju51279

Hi, Thanks for allowing us to place proposal in your project. We have gone through your project details. We are confident about the project .We have developed more than 6769 sites. Please check our recent works www Περισσότερα

$164 USD σε 10 μέρες
(678 Αξιολογήσεις)
8.3
zedworks

I can do the logo for you if you're interested... How would you like to see a free sample design to start?

$100 USD σε 2 μέρες
(834 Αξιολογήσεις)
7.8
Youwebs

Hello, I am interested and will design and build a simple classy website for your company. I need to know more discuss to proceed with the work. I am waiting for your response and seeking an opportunity to provide ou Περισσότερα

$200 USD σε 6 μέρες
(982 Αξιολογήσεις)
7.7
Dezinestar

Hello, Have you already selected any WordPress theme for your website? Visit some of our most recent web projects: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$233 USD σε 4 μέρες
(529 Αξιολογήσεις)
7.8
webtrendz

Dear Sir/Madam, Gone through the project posted by you and clearly understood your need. We are expert in Creating wordPress website. Sure we will deliver a good quality of work. Landing Page : 1, http://ww Περισσότερα

$388 USD σε 8 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
7.7
Alex1x23

Hello Greetings!! I hope you are fine there. So you want to build up a website where you can show what you are and what you can provide. We are ready to build up your website in clean and professional manner. Περισσότερα

$183 USD σε 6 μέρες
(384 Αξιολογήσεις)
7.8
PerfectTopStar

Dear, client! With 7 years of dedicated working experience on WordPress platform, I have specialized in developing and customizing WordPress themes as per requirements. I am confident you will be most satisfied with Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.2
fullstackdev1

Greetings!! ## I have read your project-brief and kindly share your web-content; so that i can guess which type of website you are thinking to develop Or provide any reference site URL if you already have in your mi Περισσότερα

$200 USD σε 6 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.2
JamesTechnology

Hello There, I hope you are well. Just checked your requirement you need a Website. My team has good experience in Website designing and development. We can assure you the best quality service, price from our Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.2
aarvtech

Hi, Hope you are doing well !! Lets get connected to discuss further !! I have recently gone through your job description and I am keenly considering your job post including all the required skills to accompl Περισσότερα

$2000 USD σε 3 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
7.7
biznsoft

Web Development Expert Here - Kindly List the features you need in [login to view URL] completed mote than 500 Projects , Kindly message so we can share our ideas. WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE, WHICH Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.2
mrinalbhuyan

Hello sir, what kind of website do you want? I can develop any type of websites in wordpress. I am vastly experienced in developing WordPress sites. I have already designed and developed 400+ websites in wordpress. Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.4
swsindia

Hi, WEBSITE DESIGN AND DEVELOPMENT EXPERT!. I am very interested in your project and also ready to start immediately. I can design and build your WordPress website for you as per your requirement. I Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(811 Αξιολογήσεις)
8.0
lss007

" Hello ✦ Will you please share more information about the project here? ✦ What is your business type? ✦ Do you have any reference website for design so that I can get the idea? ✦ Do you have ready all the con Περισσότερα

$224 USD σε 15 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
7.0
viralrparikh9414

Namaste, == Greetings from "Preferred Freelancer" badge holder and TEAM in TOP 1000 of 25 million users with rating 4.9/5 == I would like to take complete responsibility to BUILD SUPER-AWESOME ENTERTAINMENT WEBSI Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
7.1
technovation1

I have much knowledge in website development and I can start immediately Hi there, Greetings..!! I have gone through the project requirement and I am confident enough to build an innovative, attractive, eye-cat Περισσότερα

$194 USD σε 3 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.0
taskmanageryd

Do you have any site reference or you want to build from scratch? any reference site so I can understand how you want your site to look like? Our created website will be responsive for all browsers; mobile, iPad Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.2