Κλειστό

Blue Karma Website

55 freelancers are bidding on average $155 for this job

drupaltonic

Hello, hope you are having a good day. I just went through your post and understood your requirements, would like to discuss it in details. We have a team of experts who are the best at what they do and have always del Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
8.6
fastworkontime1

Hi there, Greetings..!! I have gone through the project requirement and I am confident enough to build an innovative, attractive, eye-catching, elegant, modern, admin panel/CMS will be very user friendly and eas Περισσότερα

$205 USD σε 3 μέρες
(576 Αξιολογήσεις)
8.4
arijit81

Hello, Greetings. Based on our expertise and long-term experience in Web Architecture, We are offering responsive site. Elegant & Modern Site assured. Regards, Arijit Please check my reviews once. :)

$200 USD σε 7 μέρες
(725 Αξιολογήσεις)
8.3
Alex1x23

Hello Greetings!! As you wrote like that you want to build up a blue karma website. I got that one, Please share more information regarding your website so that we can discuss on it once in deep and move forward to bui Περισσότερα

$200 USD σε 8 μέρες
(372 Αξιολογήσεις)
7.7
bestworkontime9

Hi there, I have gone through your project detail and I can surely setup a Clean & Professional; Flawless; Secure; Fast-Opening; Easy-to-Navigate; SEO-Friendly; Browsers-Compatible; Perfect-Responsive website for y Περισσότερα

$162 USD σε 3 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.7
webtrendz

Dear Sir/Madam, Gone through the project posted by you and clearly understood your need. Sure we will deliver a good quality of work. Wordpress : 1, [login to view URL] 2, [login to view URL] 3, www.thickstat. Περισσότερα

$388 USD σε 9 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
7.7
Dezinestar

Hi there, We can provide you an appealing, professional and RESPONSIVE website with functional tabs, attractive/revolution slider banners, modern layout and design of pages. Please share details for your website. O Περισσότερα

$233 USD σε 4 μέρες
(515 Αξιολογήσεις)
7.8
ravichedwal

Hello Sir/Mam, I have vast experience & very good knowledge of web designing & development have developed many website. Once you chat I will show & make a very good website for resort as you required. Client’ Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
7.1
iquallinfo

Hii, Thank you for such project post and I have good experience on this type projects. And good point is I am free enough to start now. I was read your project description you are looking for website. Please come Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
7.3
transformindesi9

Hello, we are expert in designing & developing company websites and aim to provide great results within your set requirements and preferences. We have accomplished similar projects in a timely manner in the past. Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(363 Αξιολογήσεις)
7.4
imagicaworld

Hello there, I am an expert web designer and developer with more than 9 years of experience in it. I can work on your project and can build a high quality website with all the major and minor functionality included. Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.7
yogeshssanwal

Hello, I have read your Job description and We can help you to create a creative and an Attractive Website for you with all Advance Features…. The website will be Fast and also work on all devices. I have complete exp Περισσότερα

$173 USD σε 9 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.0
tanpn89

Hi, please tell me more about your requirements so we can discuss more on this site convert. Regards, Tan.

$100 USD σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.0
ashishjoshi999

My name is Ashish. I’m truly excited to be working with you on your new website design project. The new site will be on WORDPRESS platform so that you can easily manage the content and all the data with admin side. Wil Περισσότερα

$222 USD σε 12 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
6.0
vervelogicin

Hi there, I have checked Blue Karma website and would able to know the current technology architecture. With the job description I understood that you are Moving from Blue Karma Resort to Blue Karma Secret. So fo Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.0
mastersapp

Dear Sir/ma'am, Greetings of the day !! I would like to say that me and my team is able to build your website . We have a team of 40+ developers those are best in their domain and can build your website like t Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.0
Lavlu

Hello sir, Please check my portfolio: [login to view URL] I have analyze your project requirements and do it, according to your requirements. I have worked on many such projects for my clients requirements . You can Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.8
chetna4php

Dear Employer, I have gone through your requirement to design and develop a website for Blue Karma Resort So I'm perfectly able to do this Job and I assure you that will give you quality work in less than anticipa Περισσότερα

$50 USD σε 4 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.3
$155 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.8
protovosolutions

Hello, Can you please share some more information about your project, We're happy to help you with website development. We’ve got the right expertise in PHP, Laravel, Codeigniter, Ruby on Rails, HTML/CSS, JavaScript Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.7