Σε Εξέλιξη

Aspnet Form Website single sign on using openidconnect authentication

Ανατέθηκε στον:

AndrejStastny

Good C#, ASP.NET MVC developer Relevant Skills and Experience C#, ASP.NET, Azure, Okta with ASP.NET Proposed Milestones £111 GBP - total

£111 GBP σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £182 για αυτή τη δουλειά

£333 GBP σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.7
hawkscodeaus

Web developer, 7+ yrs of experience in de velopment and designing Relevant Skills and Experience I am good in ASP.NET, C# Programming, Graphic Design, HTML, Website Design Proposed Milestones £188 GBP - Cost

£188 GBP σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.8
TechNamrata09

Hi, I understand your requirement for ASP.NET website launch will redirect user to AzureAD single sign on if user is not logged in. Do you have requirement documents ? Relevant Skills and Experience I have expertise i Περισσότερα

£142 GBP σε 15 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.2
fattahaabdul

I will make the website using single sign on. Let us discuss Relevant Skills and Experience ASP.NET Proposed Milestones £250 GBP - cost

£250 GBP σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
7.4
vedaantTech

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing. Relevant Skills and Experience ASP.NET, C# Programming, Graphic D Περισσότερα

£150 GBP σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.0
erbhanumadan

Hello, I am ready to assist you with my services and Please initiate interview process and discuss complete specifications with me So I can start working on your project immediately. Relevant Skills and Experience My Περισσότερα

£277 GBP σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
STPLSRM

Hello, Interesting to review your job post. As I see you need an Expert Developer. I am 8+ year experienced in Web and App Development (Native & Hybrid),and Designing. Relevant Skills and Experience [login to view URL] Περισσότερα

£222 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
5.0
reddysir2016

We are Experts from IIT India ‘Dedicated Developer Service’ gives you access to Single or team of Dedicated Developers / Programmers. Relevant Skills and Experience We are a team and we used to work in the many vertic Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
ashishcompwiz

"I am a 3+ yrs experienced Laravel php wordpress developer\ni have worked in directory listing healthcare and financial domains" Relevant Skills and Experience "I am a 3+ yrs experienced Proposed Milestones £244 GB Περισσότερα

£244 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
manjeet2017

Hi, I went through your requirement and feel comfortable to do this job. I have good experience in website design & development. Please initiate chat to discuss further. Relevant Skills and Experience PHP, Word press, Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
£150 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
ersahil1987

I have vast experience over Microsoft Azure and with its terminologies like IaaS, PaaS, SaaS. I have worked on Azure from last 5 years and have created many reliable applications Relevant Skills and Experience Can you Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
caperaservices

hello sir i understand your requirement fully and can do your work with quality work with your full satisfaction Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
NavrozPatel

Hello Sir. I have 5+ years experience in asp.net. I can do this project very easily without any issue and in no time. Just message me so that we can start this project right now. Relevant Skills and Experience asp.net Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rkguptaProtech

Hello Dear , Alright We have read and understood your project " Aspnet Form Website single sign on using openidconnect authentication" Indeed We Will assist you for Website single sign on using openidconnect authent Περισσότερα

£221 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rohaanshinde123

Hello, I have gone through project description and I will surely help you to build this system. Relevant Skills and Experience ASP.NET, C# Programming, Graphic Design, HTML, Website Design Proposed Milestones £200 G Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yesulawrence

Hi i am an asp.net developer. You can chat with me and explain. I will give core module demo for you. if you satisfy with that, you award this project to me. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

£111 GBP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BilalAhmed0311

I have a team of experienced asp.net developers. They can easily get this project done with all the requirments you have asked. Just give us a chance and you won't regret it.

£150 GBP σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0