Κλειστό

Asp.Net MVC Online Grocery Order

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2329 για αυτή τη δουλειά

(174 Αξιολογήσεις)
9.0
omsoftware

Hello, I understand you are looking to develop an e-commerce site with specific functionality in your website. Yes, we do have experience in developing eCommerce websites for our valuable clients. We can definitely bu Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
9.0
toseef3

Hello Abdul B. I have read your project description in details & willing to work with you. I will provide you the quality work with less time & cost. I am offering my services for this job "Asp.Net MVC Online G Περισσότερα

$2300 USD σε 7 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
8.0
(119 Αξιολογήσεις)
8.0
(98 Αξιολογήσεις)
7.5
phonedroidapps

Hello, Greetings…!!! Yes, we can develop your Grocery website/Application according to your requirements. Build your own grocery app with realistic graphics and class apart features that can be proven true winners on Περισσότερα

$2250 USD σε 7 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
7.1
techwelfare

Hi We could design your logo as per your requirement. We are experienced in this field as a logo designers having 9 years of working experience. Please get in touch to let me know the requirement in more details so t Περισσότερα

$2500 USD σε 150 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
7.2
(74 Αξιολογήσεις)
6.6
vbtise

We are here to complete your ~Host site ~LOGO, We believe in funding after the work is done! There are three responses to a piece of work—yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for.” 35 SUCCESS-FULL DEVELOPERS WORKIN Περισσότερα

$2250 USD σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.5
(76 Αξιολογήσεις)
6.1
esolzpk

Hello there, I am a Passionate Mobile application developer with over 15 years of experience in the development industry. During my experiences, I've mastered Video Editing, Graphic Design, Website Design, Audio Editin Περισσότερα

$2500 USD σε 15 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.0
(6 Αξιολογήσεις)
6.0
(3 Αξιολογήσεις)
4.9
bdmpankaj

We have readymade grocery application with stock management, In very affordable cost of 15,000 INR We can also arrange website and delivery application for the same for some extra cost Please checkout the demo on giv Περισσότερα

$2250 USD σε 7 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.2
artistixeit

Hello Based on our successful past experience with the development of different Near grocery website & Applications I would like to assist you further about this job requirement. Here I am sharing URL of few Near G Περισσότερα

$2250 USD σε 40 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
7.1
harune

Dear Concern, I am a Full Stack Developer, I have developed small, medium and enterprise level solutions over the years which included complex solutions (ERP, Accounting System, Payroll, CRM, HRMS, Tax e-Filing Syste Περισσότερα

$2250 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
Dwsolution21

Hi, • This is Sairus Khalil from DW Solution online. • I'm certified in graphic designing and video editing by freelancer.com. You can also check certificate in my profile. • DW Solution Online is providing Graphic De Περισσότερα

$2250 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
ramtech005

Hi there! This is Aniket Hope you are doing well. I’ve read your brief carefully and properly as you have mentioned it above . So i can do this as you want. As i have 10+ years of experience in this field .So contact Περισσότερα

$2250 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
rafeyshaikh29

hello, I can understood your concern and would be glad to design a LOGO for your grocery store I will provide you the designs in high resolution and provide you the complete logo as per your expectation Let's get in Περισσότερα

$1500 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.6
Kapilpurohitt

Hi there, I am Kapil Purohit. I have been exploring Software,Web & Mobile Development for 10 long years and still interested in carrying myself on with gaining unlimited knowledge from it. As I have always been an i Περισσότερα

$2250 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0