Ολοκληρωμένο

Anyone Who Will Make the Website Similar to the Demo Content

Ανατέθηκε στον:

manjit555

Hey there, After reading over your application, this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of websites, specifically on the Wordpress platform. My name is Nidhi, and I am a Web Dev Περισσότερα

₹1350 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹2488 για αυτή τη δουλειά

nikita27122018

Dear employer, I have very good experience in website development. Especially in, Codeigniter, MySQL, PHP, Website Design, WordPress, I have around 6 years of experience I have gone through the job requires that Περισσότερα

₹1300 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
ymurshid

hi there, I have just read your job description carefully. From your requirement and my skill & availability, I feel I am a perfect match for your job. I have 3+ yrs of experience in designing WordPress based websit Περισσότερα

₹6000 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
kavitamodi

I have an expertise in: ✔ PHP and its Frameworks like Codeigniter. ✔ CMS's like Wordpress, Open cart. ✔ Server-side Programming Core PHP, Object-oriented programming using PHP. ✔ Client Side Programmi Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.7