προσθήκη hyperlink σε google form

Κλειστό Αναρτήθηκε Πριν 3 χρόνια Πληρώθηκε κατά την παράδοση
Κλειστό Πληρώθηκε κατά την παράδοση

Έχω φτιάξει μια google form και θέλω να προσθέσουμε ένα hyperlink που να κατευθύνει στην σελίδα αξιολόγησής μας στην google.

Google Sheets

Ταυτότητα Εργασίας: #29981062

Σχετικά με την εργασία

Απομακρυσμένη εργασία Ενεργό Πριν 2 χρόνια