Κλειστό

xamarin developer

Xamarin App, Around 19 Screens. All screens have been designed and available in psd format. API's have been developed already, can be documented and given to you as you need them.

Ικανότητες: Google App Engine, Xamarin

Περισσότερα: I need an html developer to turn my PSD file into a webpage, xamarin developer freelance uk, xamarin developer freelance hong kong, xamarin developer salary, xamarin developer guide, xamarin documentation offline, xamarin documentation pdf, xamarin developer wiki, xamarin developer jobs, xamarin developer resume, xamarin developer tutorial, android, google app engine, ios, xamarin developer freelance, xamarin app developer in south africa, web developer xamarin prato, prijzen freelance xamarin app developer, looking for a xamarin developer, i need a xamarin developer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #14404507

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £1354 για αυτή τη δουλειά

masterlancer999

Hi, I am Wang, a mobile developer I have a lot of experiences of mobile apps using Xamarin for both of android and iPhone. First of all, i want to check your design My Primary focus is to ensure that my customer suc Περισσότερα

£1000 GBP σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.4
contact2phpsl

Greetings!! I'm the best source to get your job done as I've worked on Xamarin before and completed 500+ apps with full customer satisfaction. Check out my work [login to view URL] Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.9
£1250 GBP σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.5
xiaomingming

How are you? I hope to work on this project, cuz I m just Xamarin developer has experiences for 3 years. I have made some apps with Xamarin. this is some of my works in Xamarin. [login to view URL] Περισσότερα

£1125 GBP σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.6
kanvuduc

Hi, With strong Xamarin experience, I am strongly confident to join the project immediately. I am a Xamarin Certified Developer since May 10 after 3 years working on it. I have developed many apps in Xamarin N Περισσότερα

£1500 GBP σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.8
ruiagaspar

I have a lot of experience with xamarin and cross platform development. Please contact me for more informations about the project. Relevant Skills and Experience Xamarin, C#, Android, iOS, UWP Proposed Milestones £55 Περισσότερα

£1111 GBP σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.1
Jecls

Hi, I'm a Xamarin mobile developer. My experience is in designing and developing cross platform apps with Xamarin Forms, building native iOS apps, and developing REST APIs. Relevant Skills and Experience I'm very fam Περισσότερα

£990 GBP σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
Yknox

Dear, I am Smile Song, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. Relevant Skills and Experience I have Περισσότερα

£1443 GBP σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
XpertCoolDev777

Finding TALENTED, DEDICATED, RELIABLE developer? That's me. :) Having gone through your job description, I am sure that I’m the one that you are looking for. I have proficient skills in mobile development with nati Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.5
monoLancer

[login to view URL] Please check my proposal Relevant Skills and Experience Google App, Xamarin Proposed Milestones £1250 GBP - Milestone

£1250 GBP σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.5
DigitApps

hello. forms or native? i would like to see the design. thanks.

£1666 GBP σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
skginfosolutions

Hi, We are experts in Xamarin. For reference please review our UPWORK AGENCY PROFILE- [login to view URL]~018de0c5032497b06a Can you please share the screens for better understanding ? Relevant Skills a Περισσότερα

£1472 GBP σε 40 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
fortranPRO

Dear Employer, Greetings from fortranPRO. I've worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident that I can exceed your expectations. I have attached samples of work very similar to what Περισσότερα

£1000 GBP σε 20 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
1.6
£1250 GBP σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
dkarataev

Hi, I can develop that Xamarin App. Let me check the design. Please contact me for more details and samples of my work. Relevant Skills and Experience I'm an expert mobile developer with 6+ years of experience in C Περισσότερα

£1500 GBP σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Hybrid-Mobile Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gon Περισσότερα

£4488 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BizVenture

Hello, man Relevant Skills and Experience Thank you for your job offer. I am the right one you want. I am passionate, energetic and sensible fast-developer. I have no problem to implement your job. So call me with no Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rkatoch

Greetings! I read your job description and get to know that you are in need of a Xamarin developer so I welcome the opportunity given my you as I am developer who has a vast experience in Xamarin technology and I am Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brillbrains4

Hello there, Greetings of the day, Hope you doing great! I completely understood your requirement. I'm ready to work with you. Can we discuss further in brief? I would like to discuss this project with you. It will b Περισσότερα

£1485 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0