Κλειστό

xamarin developer

38 freelancers are bidding on average £1351 for this job

masterlancer999

Hi, I am Wang, a mobile developer I have a lot of experiences of mobile apps using Xamarin for both of android and iPhone. First of all, i want to check your design My Primary focus is to ensure that my customer suc Περισσότερα

£1000 GBP σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.1
£1250 GBP σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.5
xiaomingming

How are you? I hope to work on this project, cuz I m just Xamarin developer has experiences for 3 years. I have made some apps with Xamarin. this is some of my works in Xamarin. [url removed, login to view] Περισσότερα

£1125 GBP σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
XpertCoolDev777

Finding TALENTED, DEDICATED, RELIABLE developer? That's me. :) Having gone through your job description, I am sure that I’m the one that you are looking for. I have proficient skills in mobile development with nati Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.5
kanvuduc

Hi, With strong Xamarin experience, I am strongly confident to join the project immediately. I am a Xamarin Certified Developer since May 10 after 3 years working on it. I have developed many apps in Xamarin N Περισσότερα

£1500 GBP σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
contact2phpsl

Greetings!! I'm the best source to get your job done as I've worked on Xamarin before and completed 500+ apps with full customer satisfaction. Check out my work [url removed, login to view] Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
monoLancer

[url removed, login to view] Please check my proposal Relevant Skills and Experience Google App, Xamarin Proposed Milestones £1250 GBP - Milestone

£1250 GBP σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.5
Jecls

Hi, I'm a Xamarin mobile developer. My experience is in designing and developing cross platform apps with Xamarin Forms, building native iOS apps, and developing REST APIs. Relevant Skills and Experience I'm very fam Περισσότερα

£990 GBP σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.2
ruiagaspar

I have a lot of experience with xamarin and cross platform development. Please contact me for more informations about the project. Relevant Skills and Experience Xamarin, C#, Android, iOS, UWP Proposed Milestones £55 Περισσότερα

£1111 GBP σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.3
Yknox

Dear, I am Smile Song, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. Relevant Skills and Experience I have Περισσότερα

£1443 GBP σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.7
fortranPRO

Dear Employer, Greetings from fortranPRO. I've worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident that I can exceed your expectations. I have attached samples of work very similar to what Περισσότερα

£1000 GBP σε 20 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
1.6
dkarataev

Hi, I can develop that Xamarin App. Let me check the design. Please contact me for more details and samples of my work. Relevant Skills and Experience I'm an expert mobile developer with 6+ years of experience in C Περισσότερα

£1500 GBP σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.8
£1250 GBP σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
girnarsoft

Hi Greetings from GirnarSez! We would like to do this project. Please review our portfolio: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RanaSidhu

I am an experienced xamarin developer,I help businesses create beautiful experiences on the web and mobile. I have an industry experience of a couple of years, and have been a part of development and design projects Περισσότερα

£1332 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wondergenie

Working as a SDE, aiding in developing products/services based on Android (React Native/Xamarin/Java) and Web Apps(.NET/CSharp/ASP.NET MVC/Django). Can help you build the 19 screens. Relevant Skills and Experience Dea Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brillbrains4

Hello there, Greetings of the day, Hope you doing great! I completely understood your requirement. I'm ready to work with you. Can we discuss further in brief? I would like to discuss this project with you. It will b Περισσότερα

£1485 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
danilkov

that is realli very lamp estimation, as in your case the GUI plays a lot. and it's not possible to make the estimation without of full understanding. thanks

£1100 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rkatoch

Greetings! I read your job description and get to know that you are in need of a Xamarin developer so I welcome the opportunity given my you as I am developer who has a vast experience in Xamarin technology and I am Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£1250 GBP σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0