Κλειστό

Write a Book

32 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1305 για αυτή τη δουλειά

rajat07me

Being a platinum level expert [login to view URL] author and with over 7 years of experience in E-book writing, I am pretty confident that I can get this job done. I can write 3-5 pages per day and I charge 6 usd per pag Περισσότερα

$1500 AUD σε 20 μέρες
(853 Αξιολογήσεις)
8.2
aonefreelancer

Hi. Do you want to get original, informative, grammatically correct, native English style articles that could grab the attention of your readers immediately as soon as they start visiting your website? If yes then look Περισσότερα

$1500 AUD σε 15 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
7.3
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, and 100% original content for your ebook on "Tu Περισσότερα

$1500 AUD σε 10 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
7.1
basithashmi

My specialty is to write/ edit/ proofread Books, Novels, Memoirs and Stories (fiction and non-fiction) The final price we agree on will include complete book from scratch to the final product (outline of the book / c Περισσότερα

$1500 AUD σε 30 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
7.1
writershelby9

Hi, You are looking for an eBook on "Turning Passion into Profit". I will ghostwrite your eBook with cover page design, images, clickable TOC, bookmarks, etc. If you want, I can also provide the flipping book. Mor Περισσότερα

$1250 AUD σε 25 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.9
grandwriter86

Hi, I have read the project description carefully and being sure that you are looking for someone who can help you perfectly to complete this project. So you can try me. You’ll receive high quality content according Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.3
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

$1444 AUD σε 30 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.5
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 4 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$1000 AUD σε 15 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
6.5
ColbySlater

If you need articles, you need an experienced writer who can incorporate impeccable grammar, exemplary content, and enticing phrases to create an interesting and informative piece that draws in your target audience. If Περισσότερα

$3000 AUD σε 14 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.0
DdHardy

With creativity, impeccable grammatical skills, and an eye for detail, I can create compelling books and e-books that grab attention and hold on to it. I can take a simple sentence and create an efficacious one that wi Περισσότερα

$1250 AUD σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.8
Arjun1106

Being a PUBLISHED AUTHOR, I understand what QUALITY WRITING is and how to convert an idea, a subject into ENGAGING collection of words. I specialize in Business, Technical, Academic, Commercial, Fiction, and Blog writi Περισσότερα

$1000 AUD σε 20 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
ExpertWriter24

Hello sir or madam. I have come across your project and see that you are in need of a book writer. I have many years of experience in writing and I’m familiar with a number of different writing styles and techniques. Περισσότερα

$2000 AUD σε 15 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.1
saintucheteam

I can write this e-book for you in a way that will interest anyone that will read it. I am a prolific writer and researcher. I can help you research any information you need and craft those information into powerful pi Περισσότερα

$1500 AUD σε 45 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.8
ARTICLEYOUWANT

Are you looking for an expert writer who consistently delivers great work on time, every time? That's exactly what I will do for you. I've never missed a deadline and usually finish work well in advance of the deadline Περισσότερα

$850 AUD σε 20 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.3
Andyteam

Good day, I can write your book about turning passion into profit in a way that would challenge anyone who reads it because it is my major. Hire me, I can turn any piece of ideas to reality. Cheers Andrew

$888 AUD σε 17 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.4
$1250 AUD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.0
Drynoch

HI, I can write the perfect book or e-book for your needs. Not only can I turn a simple sentence into something intriguing by using powerful and exciting words, but I can make the reader anxious to turn to the next pa Περισσότερα

$3333 AUD σε 20 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.2
distilledinfo

Hello, Ebooks are an authoritative content marketing tool that can dramatically increase the exposure of your brand. However, the chance of success with your ebook greatly depends on its content, quality, and desig Περισσότερα

$750 AUD σε 20 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.2
dranumkhn

Hi deeptreeapparel, Being a qualified Kindle eBook Specialist from Udemy and having written 50+ well-selling Kindle eBooks, I understand that you require a professional eBook on "Turning Passion into Profit" with pr Περισσότερα

$1500 AUD σε 25 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
CreativeWords67

Are you looking for a Ghost Writing Service to complete your writing projects? I have been providing content and article writing services since high school. I create original and good quality content that will help you Περισσότερα

$750 AUD σε 7 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5