Ολοκληρωμένο

Write a Book

Ανατέθηκε στον:

accessideas

Quote as per discussed $50.00 For changing images files and uploading revised PDF to CreateSpace Thank you

$50 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2

10 freelancers are bidding on average $141 for this job

saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$388 USD σε 7 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
7.2
freelancerdontu

I have written 22ebooks and 8 of them published in AMAZON in kindle version .I also wrote 32 Web contents, 23 Academic and technical report writings, 8PPTs, 54 Articles,12 Content writings etc. Being a Professor of Eng Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$166 USD σε 4 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
dlogixPro

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
$100 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
badarhayat321

Hi There I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. You can refer to my Portfolio to get a glimpse of my work and get an idea. If you'd like, I can get some samples out to you withi Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
tsft

Dear Sir/Madam: I am a software and business developer, freelance remote, offering this kind of service you need. I did it and I do it in a hand-craft-style, so the results are the one you require. I have made 5 Περισσότερα

$207 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$200 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Haripriya0921

Since i am too good at my lingustic skills and also i have already worked with the ebook publishing tat is converting the contents in an image file into an html file so i would be a best candidate for doing this work

$25 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0