Κλειστό

Administrative paperwork - sorting mail, organizing files, and moving kitchen pantry items to temporary area in basement

2 separate organizational needs:

1) Packer type of person to put kitchen goods into bins for temporary storage in basement

2) Administrative support to sort mail, organize files, office assistant.

Ικανότητες: Γενική Εργασία, Οργάνωση Σπιτιού

Τοποθεσία: Haverford, United States

Περισσότερα: report writing on need assessment concerning kitchen gardening on a dry area samples, fast moving items online business, an american moving company is currently seeking sales representatives to work in our jerusalem office, wholesale market for gift items in pune chichwad pimpari area, open plan interior design kitchen living area, list truck fast moving items, create moving shine effect gif psd files, moving multiple items listboxes ms access, items shown community area portal, simplepie sorting feeds items, non moving stock items sql, moving items cpanel, flash menu moving items, describe butlers pantry kitchen, moving banner

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11674276

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $155 για αυτή τη δουλειά

Emma1965

I have experience with administrative paperwork. I like to help persons as if they need my help. I will make this easy and smoothly by organize stuff etc on your request.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
knilam226

Hi.., I am graduate with 2+ yrs experience in admin. I have board experience to sort mail, file documentation and other admin work. Thanks !

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0